Pjongjang, 18 sierpnia (KCNA) — Rzecznik Komitetu ds. Pokojowego Zjednoczenia Korei (KPZK) wydał w niedzielę następujące oświadczenie:

Jak już informowaliśmy, odbyła się seria rozmów na szczeblu roboczym między władzami północy i południa Korei, w celu normalizacji pracy w Strefie Przemysłowej Kaesong, pośród wielkiej troski społeczeństwa w kraju i zagranicą, które zaowocowały przyjęciem porozumienia w tej sprawie w przeddzień 68 rocznicy wyzwolenia Korei, przynosząc radość i nadzieję wszystkim rodakom oraz demonstrując wolę i potencjalną siłę narodu koreańskiego wobec zjednoczenia.

Porozumienie błyszczy urzeczywistnieniem jednomyślnych pragnień i aktywnym wsparciem wszystkich Koreańczyków na rzecz pojednania, jedności, pokoju, zjednoczenia i dobrobytu.

Porozumienie uratowało strefę przed kryzysem zamknięcia i może ona być przywrócona na normalną drogę, wprowadzając ją na drogę świeżego rozwoju. Ma to pozytywny wpływ na ogólny rozwój relacji PółnocPołudnie oraz na sytuację w sąsiedztwie Półwyspu Koreańskiego.

Dlatego właśnie wszyscy Koreańczycy z Północy i Południa oraz z całego świata z zadowoleniem przyjmują porozumienie, mając szczerą nadzieję, że obie strony poczynią duże postępy w poprawie ich stosunków.

W dniu 6 czerwca, KRLD, w specjalnym oświadczeniu rzecznika KPZK i w jego wiadomości wysłanej stronie południowej w dniu 10 lipca, zaproponowała podjęcie rozmów roboczych na temat Strefy Przemysłowej Kaesong, wznowienia wycieczek na Górę Kumgang i podjęcia się jednoczenia rozdzielonych rodzin i ich bliskich, planując je na Harvest Moon Day.

Strona południowa, w przemówieniu z okazji 15 sierpnia, zaproponowała podjęcie się jednoczenia rozdzielonych rodzin i ich bliskich z okazji Harvest Moon Day oraz wysłała odpowiedni komunikat przez kanał łącznikowy Czerwonego Krzyża w Panmunjom.

Obecnie w Korei Południowej coraz silniejsze są głosy domagające się wznowienia wycieczek na Górę Kumgang, wraz z jednoczeniem rozdzielonych rodzin i ich bliskich, nie tylko w takich partiach opozycyjnych jak Partia Demokratyczna, ale także w rządzącej “Saenuri Party“, aktywnie wzywając do wznowienia wycieczek.

Strefa Przemysłowa Kaesong i wycieczki na Górę Kumgang są cennymi dziełami wspólnymi dla narodu, których nie należy odkładać, ponieważ są one symbolem pojednania, jedności, zjednoczenia i dobrobytu.

Teraz, gdy kwestia strefy weszła w fazę rozwiązania, wycieczki na Górę Kumgang muszą zostać wznowione i będzie to bardzo korzystne dla poprawy stosunków PółnocPołudnie.

Nadszedł czas, aby Północ i Południe dokonały wspólnych wysiłków na rzecz poprawy więzów PółnocPołudnie oraz dla pokoju i wspólnego dobrobytu na Półwyspie Koreańskim.

KPZK, po uzyskaniu zezwolenia, wyjaśnia następujące propozycje na rzecz rozwinięcia więzów PółnocPołudnie i otwarcia nowego etapu dla pokoju, zjednoczenia i dobrobytu:

1. Jednoczenie rozdzielonych rodzin i ich bliskich powinno nastąpić na Górze Kumgang, z okazji zbliżającego się Harvest Moon Day, a spotkania wideo tych rodzin powinny się odbyć w rocznicę Deklaracji 4 Października.

W tym celu, rozmowy robocze północnego i południowego Czerwonego Krzyża powinny odbyć się w dniu 23 sierpnia, zgodnie z propozycją strony południowej, na Górze Kumgang, a podczas rozmów będzie można rozglądnąć się po sali zjednoczenia i podjąć środki w celu jej wykorzystania.

2. Rozmowy na szczeblu roboczym między władzami Północy i Południa powinny odbyć się dla wznowienia wycieczek na Górę Kumgang.

Podczas rozmów na poziomie roboczym powinno się przedyskutować kwestie informacyjne dotyczące zainteresowania strony południowej, w tym kwestię zapobiegania nawrotom sprawy turysty, kwestię zapewnienia bezpieczeństwa osobistego i kwestię własności.

Rozmowy powinny odbyć się w dniu 22 sierpnia, na Górze Kumgang.

Wznowienie wycieczek na Górę Kumgang, w następstwie normalizacji Strefy Przemysłowej Kaesong, przyniesie jeszcze większą radość wszystkim Koreańczykom.

3. Powinno się rozpocząć pracę na rzecz pokoju na Półwyspie Koreańskim i na rzecz wspólnego dobrobytu w kraju.

Wszystkie prace na rzecz narodowego pojednania, jedności i pokoju oraz zjednoczenia kraju powinny być aktywnie posuwane naprzód w różnych dziedzinach, w celu wzmocnienia patriotycznych więzi między Północą a Południem.

Realizacja propozycji strony północnej pomoże znacznie rozwinąć więzi PółnocPołudnie, pogłębić zaufanie między partnerami i przyspieszyć narodowe zjednoczenie.

Zgodne jest stanowisko strony północnej wobec poprawy stosunków z południem i osiągnięcia pokoju, zjednoczenia i wspólnego dobrobytu.

Jeśli Północ i Południe dokonają wspólnych szczerych wysiłków, w tym samym duchu wzajemnego zrozumienia i zaufania, jaki został zademonstrowany podczas rozmów na poziomie roboczym dla normalizacji Strefy Przemysłowej Kaesong, to nie będzie problemów nierozwiązywalnych w stosunkach między Północą a Południem.

Wierzymy, że władze strony południowej należycie odpowiedzą na nasze propozycje, które odzwierciedlają pragnienia wszystkich rodaków oraz oczekiwania opinii publicznej w kraju i za granicą.