Pjongjang, 5 stycznia (KCNA) — Rzecznik Komitetu ds. Pokojowego Zjednoczenia Korei (KPZK) udzielił następującej odpowiedzi na pytanie zadane przez KCNA w niedzielę, w odniesieniu do faktu, że od początku roku objawiają się w Korei Południowej niepożądane wydarzenia podważające atmosferę dla poprawy północno-południowych więzi:

Wszyscy Koreańczycy oraz społeczność międzynarodowa w pełni popierają i witają historyczne Noworoczne Orędzie Szanownego Marszałka Kim Jong Una i jednogłośnie pragną nowego etapu dla pokoju na Półwyspie Koreańskim i jego zjednoczenia poprzez wcześniejszą poprawę północno-południowych więzi.

Noworoczne Orędzie odzwierciedla konsekwentne działania i niezłomną wolę KRLD oraz pragnienia wszystkich Koreańczyków na rzecz pokojowego budownictwa gospodarczego, poprawy standardów życia ludności, odprężenia na półwyspie, odnowienia północno-południowych więzi oraz pokoju i zjednoczenia kraju.

Jednak niepomyślny rozwój obserwowany w Korei Południowej jest z tym zupełnie sprzeczny.

Od początku roku z Korei Południowej słychać lekkomyślne uwagi szkodzące klimatowi poprawy stosunków północno-południowych, jak “kara” i “zagłada”, a marionetkowa armia i nawet korpusy marine zorganizowały ćwiczenia wojenne skierowane przeciwko Północy.

Usłyszeć można było nawet takie wypowiedzi jak “szczerość” i “dwulicowa taktyka”, co jest zniewagą dobrej wiary wykazanej przez KRLD.

Korea Południowa odpowiada na słuszne wezwania KRLD do odrzucenia obcych i pewnego trzymania się stanowiska Od Naszego Narodu Dla Niego Samego wzmacnianiem konszachtów i zwiększeniem współpracy z USA w stosunku do kwestii nuklearnej KRLD.

Seul odpowiedział również na wezwania Pjongjangu do obrony bezpieczeństwa i pokoju wojowniczymi uwagami i prowokacyjnymi pogróżkami. Ten kwestionuje także wezwania KRLD do zakończenia oczerniania drugiej strony dla poprawy dwustronnych więzi poprzez złośliwe oszczerstwa i kalumnie. Jak mamy rozumieć takie odpowiedzi?

To po prostu oznacza, iż Korea Południowa nie posiada woli poprawy stosunków z Północą, ale będzie również w tym roku trzymać się drogi konfrontacji i wojny.

Zupełnie różne stanowiska i nastawienie przedstawione przez Północ i Południe w nowym roku udowadniają, kto jest prowokatorem pogrążającym północno-południowe więzi w impasie i nękającym pokój.

Jakąkolwiek retoryką nie posługiwałyby się niegodziwe południowokoreańskie siły, to i tak nikt w to nie uwierzy.

Południowokoreańskie władze powinny zaniechać swojej konfrontacyjnej postawy i nastawienia, jeśli chcą mówić cokolwiek o stosunkach między koreańskich.

Poprawa północno-południowych więzi nie może zostać osiągnięta poprzez wysiłki tylko jednej strony.

Perspektywa północno-południowych więzi w całości zależy od postawy południowokoreańskich władz.