Pjongjang, 30 marca (KCNA) — Przedstawicielki organizacji kobiecych z północy, południa i z zagranicy zorganizowały seminarium na rzecz rozliczenia kwestii niewolnictwa seksualnego Cesarskiej Armii Japońskiej, w Shenyang w Chinach, podczas którego opublikowały wspólną rezolucję.

Wezwały wszystkie kobiety z północy, południa i z zagranicy do zmuszenia Japonii do zapłaty za wszystkie jej zbrodnie agresji i zniewolenia, stanowczego zatrzymania jej ruchów na rzecz ożywienia militaryzmu i prób ponownej inwazji, a także przejęły inicjatywę w doprowadzaniu do nowej fazy poprawy stosunków między-koreańskich oraz pokoju i dobrobytu, pod sztandarem Od Narodu Koreańskiego Dla Niego Samego.

W rezolucji czytamy:

Będziemy prowadzić jeszcze bardziej dynamiczną walkę i działania solidarnościowe, aby społeczność międzynarodowa dobrze wiedziała o ohydnych zbrodniach związanych z niewolnictwem seksualnym Cesarskiej Armii Japońskiej oraz zmusiła rząd japoński do przeprosin i zadośćuczynienia ofiarom.

Poprzez spotkania, seminaria, wystawy fotograficzne, zeznania i kampanie podpisów oraz wiele innych działań będziemy intensyfikować walkę, aby w pełni ujawnić zatrważające zbrodnie przeciwko ludzkości, popełnione przez Japonię przeciwko koreańskim kobietom oraz sprawimy, że zapłaci ona za wszystkie przestępstwa związane z niewolnictwem seksualnym, dzięki silnej solidarności ludzi z różnych środowisk w kraju i za granicą.

Będziemy coraz głośniej potępiać japońskie zbrodnie wojenne przeciwko ludzkości w społeczności międzynarodowej, w solidarności z postępowymi organizacjami kobiecymi i osobistościami z Japonii, krajów azjatyckich i innych krajów, które padły ofiarą niewolnictwa seksualnego ze strony Cesarskiej Armii Japońskiej, instytucjami międzynarodowymi i międzynarodowymi organizacjami praw człowieka.

Będziemy prowadzić jeszcze bardziej energiczne działania dla wymuszenia na japońskich władzach przeprosin i zadośćuczynienia za wszystkie zbrodnie popełnione przez Japonię w czasach jej byłych rządów kolonialnych.

Zmusimy Japonię do uczciwych przeprosin i pełnego odszkodowania za wszystkie sponsorowane przez państwo przestępstwa.

Będziemy również prowadzić odważne wspólne działania na rzecz odzyskania cennych historycznych pamiątek i reliktów, zrabowanych przez japońskich imperialistów.

Będziemy stanowczo przeciwdziałać zniekształcaniu historii przez Japonię i jej ruchom na rzecz przejęcia Wysepek Tok, poprzez ogólnonarodowe wysiłki.

Będziemy intensyfikować naszą walkę przeciwko japońskim ruchom na rzecz ożywienia militaryzmu i nieuzasadnionemu tłumieniu Koreańczyków w Japonii.

Będziemy prowadzić energiczne ogólnonarodowe działania solidarnościowe, aby powstrzymać umotywowane politycznie prześladowania i łamanie praw człowieka Koreańczyków w Japonii, ofiar przeszłego kolonialnego panowania i ich potomków, przez japońskie władze, oraz by zagwarantować im ich narodowe prawa i swobodę działalności i ochronić narodową edukację koreańskich dzieci w Japonii, w szczególności.

Kobiety z północy, południa i z zagranicy będą odgrywać wiodącą rolę w zapoczątkowywaniu nowej fazy poprawy stosunków między koreańskich, niezależnego zjednoczenia, pokoju i dobrobytu, pewnie zjednoczone pod sztandarem Od Naszego Narodu Dla Niego Samego.

Będziemy prowadzić dynamiczny pokojowy anty-wojenny ruch, w opozycji do wszystkich agresywnych ćwiczeń wojennych, zagrażających pokojowi na tej ziemi.