Pjongjang, 29 października (KCNA) — Władze Japonii z prawdziwą gorliwością pracują nad ustanowieniem rady bezpieczeństwa narodowego Japonii.

17 października, Izba Reprezentantów Japonii postanowiła powołać doraźny komitet na rzecz bezpieczeństwa narodowego, aby obradować nad ustawą o ustanowieniu rady bezpieczeństwa narodowego, itp., oraz nieformalnie wyznaczyła jako jej przewodniczącego byłego ministra Finansów z Liberalnej Partii Demokratycznej (LPD), który w przeszłości pełnił funkcję dyrektora generalnego w Agencji Obrony.

Wcześniej, szef Japonii, który wezwał do budowania “silnej Japonii“, wyraził chęć ustanowienia rady bezpieczeństwa narodowego w tym samym czasie, gdy układał krajową strategię bezpieczeństwa.

To jest, w ostatecznym rozrachunku, bardzo niebezpieczne posunięcie obecnych władz japońskich, jako że bardzo chcą dopełnić maszynę państwową, jak przystało na państwo wojenne.

Tworzona w Japonii rada bezpieczeństwa narodowego jest takim samym mechanizmem wojennym jak jej amerykańska odpowiedniczka, jako że jest agresywna i wojownicza w swojej naturze.

Jak wiadomo, prezydent USA jest przewodniczącym Rady Bezpieczeństwa Narodowego, która składa się z wiceprezydenta, sekretarzy stanu i obrony oraz specjalnego asystenta prezydenta ds. bezpieczeństwa narodowego.

W przypadku, gdy USA uzna za konieczne rozpoczęcie ataku wojskowego i wojny przeciwko innym krajom, instytucja ta ma za zadanie szybko podjąć decyzję i zmanipulować faktami.

Japonia obecnie dąży do przyjęcia amerykańskiej metody rozstrzygania głównej polityki, czyli szybko reagować na “zdarzenia” i natychmiast rozpocząć wojnę agresji, zgodnie z rezolucją i intencją premiera.

Strategia bezpieczeństwa narodowego, zaprezentowana przez radę bezpieczeństwa, w istocie, nie wyklucza agresywnego charakteru działań w żadnych okolicznościach.

Japonia przyjęła niedawno “aktywny pacyfizm”, nowy autoportret Japonii oraz baner reprezentujący i prowadzący Japonię, jako swą główną ideę strategii bezpieczeństwa narodowego. Oficjalna decyzja w tej sprawie zapadnie w grudniu, wraz z “wytycznymi programu obrony”.

Narodowa strategia bezpieczeństwa jest tylko dokumentem na rzecz wojny napastniczej, który określa jako strategię “wytyczne programu obrony”, skrytykowane przez społeczność międzynarodową jako agresywny dokument na rzecz wojny oraz jako deklarację wojny. Z tego punktu widzenia nie trudno odgadnąć, jaką katastrofę przyniesie on światu w przyszłości.

Dla Japonii, dopełnienie maszyny państwowej na rzecz agresji oraz przyjęcie strategii wojennej jest rzeczywistością majaczącą się na horyzoncie.

Władze Japonii, podczas spotkania japońsko-amerykańskiego komitetu konsultacyjnego na rzecz bezpieczeństwa, które odbyło się w Tokio na początku października, zdobyła poparcie USA wobec ponownego rozpatrzenia interpretacji konstytucji dla wykonania “prawa do zbiorowej samoobrony”, ukonstytuowania rady bezpieczeństwa narodowego oraz zwiększenia budżetu obronnego.

W dniu 16 października, podczas spotkania ekspertów rządu japońskiego wysunięto nawet propozycję studiowania działań na rzecz wykonywania “prawa do zbiorowej samoobrony”, które określa możliwe działania wojenne japońskich sił zbrojnych.

Dominacja LPD w wyborach do Izby Radnych zapewniła japońskiemu rządowi złotą szansę dla przyspieszenia ustanowienia rady bezpieczeństwa narodowego.

Fakty dowodzą, że japońskie ruchy na rzecz ponownej inwazji osiągnęły bardzo poważny etap.

Lekkomyślne działania japońskich reakcjonistów szybko zmieniające Japonię w kraj wojenny są tylko niedorzecznymi pochopnymi działaniami, które przyspieszają ich samozniszczenie.

Władze Japonii idą śladami dawnych imperialistów japońskich, których spotkał marny koniec po odniesieniu porażki w wojnie, podczas pogrążania się w militaryzmie.

Japonia powinna dobrze wiedzieć, że jej ruchy na rzecz przekształcenia się w potęgę militarną i rozpoczęcia zagranicznej agresji doprowadzą ją tylko do nędznej destrukcji.