Pjongjang, 11 kwietnia (KCNA) — W poniedziałek w Waszyngtonie odbyły się trójstronne negocjacje z udziałem szefów delegacji USA, Japonii i południowej Korei w rozmowach sześciostronnych na temat kwestii nuklearnej.

Podczas negocjacji, wezwano KRLD do “powstrzymania się od działań powodujących zagrożenie” i zgodzono się kontynuować ścisłą współpracę z sojusznikami i towarzyszami ze społeczności międzynarodowej na rzecz “egzekwowania praw człowieka” w KRLD.

Obecnie, Amerykanie bardzo często zwołują trójstronne spotkania z Japonią i południową Koreą, w dążeniu do zapobiegania konfliktom między swoimi kluczowymi sojusznikami w regionie Azji i Pacyfiku oraz przywrócenia systemu trójstronnej współpracy. W związku z tym, celowo umieszczają kwestię KRLD jako punkt porządku obrad tych spotkań.

Te wysiłki USA nie są skupione jedynie na tłumieniu KRLD. Stany Zjednoczone uważają za swe główne zadanie wzmocnienie współpracy z regionalnymi sojusznikami na rzecz wykonania swojej strategii w regionie Azji i Pacyfiku.

W celu przyciągnięcia swoich regionalnych sojuszników bliżej siebie i stałego wzmacniania swojej siły militarnej, Stany Zjednoczone celowo i cyklicznie pogarszają sytuację na Półwyspie Koreańskim. W międzyczasie, są coraz głośniejsze w swoich twierdzeniach, iż winną napięcia w regionie jest KRLD.

Jednak takie działania Stanów Zjednoczonych, negujące dialog i napinające sytuację, pchają rozwój sytuacji na Półwyspie Koreańskim w kierunku przeciwnym do denuklearyzacji.

Jeśli denuklearyzacja Półwyspu Koreańskiego w dalszym ciągu będzie się spotykać z niepowodzeniem, winę za to całkowicie będą ponosić Stany Zjednoczone.