Pjongjang, 24 października (KCNA) — Południowokoreańska grupa konserwatywna wezwała marionetkowe Ministerstwo Sprawiedliwości do sformowania “zespołu ekspertów w celu podjęcia działań przeciwko partiom i organizacjom politycznym naruszającym konstytucję” oraz wystawiła farsę badania podstaw prawnych do dezorganizacji Zjednoczonej Partii Postępu. Rada postanowiła zwrócić się do marionetkowego trybunału konstytucyjnego by osądził sprawę, a także zaprasza prawników na rozprawę.

Klika “Saenuri Party” za pomocą państwowej kontroli “Zgromadzenia Narodowego“, ustanowiła zakończenie działalności Zjednoczonej Partii Postępu jako główną kwestię porządku obrad oraz wznieca histerię, mówiąc o “wrogu demokracji liberalnej”.

Sekretariat Komitetu ds. Pokojowego Zjednoczenia Korei, w swoim czwartkowym Biuletynie Informacyjnym nr. 1048, mówi, że działania południowokoreańskiej marionetkowej grupy konserwatywnej na rzecz rozpadu Zjednoczonej Partii Postępu są szokującym faszystowskim chuligaństwem, bez precedensu w historii.

Grupa wzywa do rozpadu Zjednoczonej Partii Postępu, wiążąc ją z KRLD. To niewybaczalna prowokacja i wyzwanie rzucone KRLD, mówi biuletyn informacyjny i kontynuuje:

Grupa mówi o “pro-północnej partii politycznej” i “wzniecaniu rebelii”. Jest to nielogiczny sofizmat, który może zostać wypowiedziany tylko przez tych, którzy są opętani przez konfrontację z rodakami.

To zupełnie naturalne, że Koreańczycy ze wszystkich klasyfikacji społecznych potępiają działania grupy na rzecz rozpadu Zjednoczonej Partii Postępu jako “akt pogwałcenia demokracji”, “neofaszystowski akt” i “akt wzniecania wiatru maccartyzmu”.

Grupa stara się też zdezorganizować Unię Nauczycieli, nazywając ją “sercem sił pro-północnych” i “wewnętrznym wrogiem”. Nawet stara się zamknąć Jaju Minbo, postępową gazetę internetową.

Represje z jej strony mają na celu usunięcie trzonu sił postępowych w Korei Południowej, skurczenie wszystkich sił opowiadających się za zjednoczeniem poprzez sojusz z Północą oraz sił na rzecz demokracji i reform, a także mają zapewnić punkt wyjścia dla jej długotrwałego pobytu u władzy.

Obecnie panująca sytuacja wyraźnie pokazuje, że grupa marionetek jest ohydną hordą faszystowskich chuliganów i maniaków konfrontacji, którzy wzorują się na poprzednich wojskowych dyktatorach.