Ostatnio w mediach pojawiały się doniesienia, w których sugerowano, że KRLD stoi obecnie przed sytuacją podobną do ciężkiego okresu z II połowy lat 90tych, a nawet, że krajowi grozi głód. Co więcej, powoływano się w nich na wyrwane z kontekstu słowa Sekretarza Generalnego PPK Kim Jong Una pochodzące z przemówienia, które wygłosił na zakończenie 6. Konferencji Sekretarzy Komórek Partii (jego pełny tekst w języku angielskim można pobrać tutaj – zachęcamy do przeczytania, jest to piękne i wartościowe przemówienie).

Niestety, kolejny raz mamy do czynienia z sytuacją, w której dziennikarze, osoby, które za swoją misję powinny uznawać dostarczanie ludziom rzetelnych informacji, robią coś dokładnie przeciwnego.

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Ambasadę KRLD w RP, treść komentarza publikujemy poniżej:

Uwagi Sekretarza Generalnego Kim Jong Una oznaczają, że działacze partyjni powinni realizować obecne zadanie budowy społecznej w duchu pokonywania trudnych czasów lat 90. Podawane przez niektórych dziennikarzy informacje, jakoby przeszłe trudności powtórzyły się w KRLD i popadła ona w kryzys nie są prawdziwe.

Obecnie w kraju ceny żywności i towarów spadły o 30-50% w stosunku do 2020 roku. Warunki życia ludzi i warunki ekonomiczne kraju nadal się poprawiają. Sekretarz Generalny Kim Jong Un dąży do osiągnięcia nowej zmiany społecznej i gospodarczej, którą każdy będzie mógł odczuć w ciągu pięciu lat.

Dziękuję za uwagę.