Kim Jong Un, pierwszy sekretarz Partii Pracy Korei, pierwszy przewodniczący Komisji Obrony Narodowej KRLD i najwyższy przywódca Koreańskiej Armii Ludowej, wygłosił przemówienie gratulacyjne na 4. Narodowej Konferencji Kombatantów.

Pełny tekst przemówienia:

Drodzy weterani wojenni biorący udział w Czwartej Narodowej Konferencji Kombatantów,

Inni weterani Wyzwoleńczej Wojny Ojczyźnianej i osoby zasłużone w działaniach wojennych na terenie całego kraju,

Kieruję do was serdeczne gratulacje witając dzień 27 lipca, wieczny Dzień Zwycięstwa dla Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, naszej wspaniałej ojczyzny.

Również składam wyrazy szlachetnego szacunku męczennikom Koreańskiej Armii Ludowej i Chińskich Ludowych Ochotników, którzy złożyli swe cenne życia w świętej wojnie o wolność i niepodległość kraju oraz o pokój.

Odbywająca się dziś w wielkim stylu Czwarta Narodowa Konferencja Kombatantów z okazji 62. rocznicy zwycięstwa w Wielkiej Wyzwoleńczej Wojnie Ojczyźnianej jest uroczystym spotkaniem, które prezentuje światu chwalebną tradycję zwycięstw naszego kraju, który zawsze odnosił zwycięstwa w antyimperialistycznych rewolucyjnych wojnach pod dowództwem wielkich przywódców, oraz stanowi znaczące spotkanie, które wykazuje rewolucyjny zapał wszystkich naszych żołnierzy i obywateli by osiągnąć nowe, wielkie zwycięstwo wielkiego narodu Paektusan poprzez dziedziczenie heroicznego ducha walki, zaprezentowanego przez jego wielkich prekursorów.

Korzystając z tej znaczącej okazji, składam najszlachetniejszy hołd i oddaję najwyższą cześć wielkiemu Towarzyszowi Kim Il Sungowi, który doprowadził do zwycięstwa dwie rewolucyjne wojny przeciwko amerykańskiemu i japońskiemu imperialistycznemu mocarstwu, oraz wielkiemu Generałowi Kim Jong Ilowi, który osiągał jedno zwycięstwo za drugim w bezprecedensowej wojnie o obronę socjalizmu.

Moje najszlachetniejsze wyrazy szacunku oraz gorące i bojowe pozdrowienia kieruję również do anty-japońskich rewolucyjnych bojowników, którzy wiernie wspierają przywództwo wielkich przywódców, chronili ludowy kraj i osiągnęli cud zwycięstwa w wojnie dla heroicznej Korei, oraz do wojennych weteranów zarówno biorących udział w tej konferencji, jak i tych przebywających na terenie całego kraju, a także osób z zasługami wojennymi, którzy pokonali dowodzone przez USA sprzymierzone siły imperialistyczne i osiągnęli wielkie zwycięstwo w zaciętej Wyzwoleńczej Wojnie Ojczyźnianej.

Składam również szlachetne wyrazy szacunku weteranom Chińskich Ludowych Ochotników, którzy kosztem własnej krwi walczyli ramię w ramię z żołnierzami naszej Armii Ludowej za wolność i niepodległość narodu koreańskiego i pokój na Wschodzie, a tym samym świadczyli pomoc dla naszej sprawiedliwej rewolucyjnej wojny.

Nasz 27 lipca jest drugim Dniem Zwycięstwa, w którym nasi ludzie z honorem bronili godności i suwerenności swojego kraju przed bandycką agresją amerykańskich imperialistów, a także dniem dumnych zwycięzców, którym udało się zepchnąć amerykańskich imperialistów próbujących zdobyć hegemonię na świecie i zniewolić go na trasę marszu ku ruinie.

Mniej niż dwa lata po swoim powstaniu, nasza Republika zadała haniebną klęskę Stanom Zjednoczonym, które chlubiły się byciem “najsilniejszymi” na świecie, a tym samym obroniła swoją suwerenność narodową oraz globalny pokój i bezpieczeństwo. Był to wojskowy cud bez precedensu w wojennej historii ludzkości oraz wielki wyczyn o historycznym znaczeniu, niespotykany wcześniej w liczącej 5 000 lat historii narodu.

Wyzwoleńcza Wojna Ojczyźniana, w której Koreańczycy walczyli przeciwko zarozumiałym amerykańskim imperialistom żywiącym się agresją i grabieżą, była w rzeczywistości bardzo ciężką walką, którą można by porównać do starcia bezbronnego człowieka z bandyckimi złodziejami. Ludzie na całym świecie nie spodziewali się, że to właśnie on odniesie zwycięstwo w tej wojnie, która w istocie była konfrontacją karabinu i bomby atomowej.

Jednakże, w przeciwieństwie do przewidywań, nasi żołnierze i obywatele obronili swoją ojczyznę w trzyletniej wojnie na śmierć i życie, a nasz kraj stał się powszechnie znany jako heroiczna nacja, cudowna nacja która zapobiegła wybuchowi wojny światowej.

Towarzysze,

Ponad 60 lat minęło od dnia, w którym wystrzelono fajerwerki z okazji zwycięstwa nad aroganckimi amerykańskimi imperialistami, spłonięcia ich flag oraz wzniesienia wysoko flagi naszej Republiki.

W tym długim okresie czasu, który był światkiem zmiany pokoleń i wieków, nasz kraj pozostawał linią frontu w antyamerykańskiej walce, z nieustannie unoszącymi się nad nim ciemnymi chmurami agresji i wojny, a sytuacja polityczna na świecie zmieniła się znacząco.

Niezależnie od tego, nasi żołnierze i obywatele wykazują swą godność jako strażnicy niepodległości, a nasz kraj pozostaje ostoją antyimperialistycznej niezależności i pokoju.

Od lat 50. ubiegłego wieku, Stany Zjednoczone odnoszą jedną upokarzającą porażkę za drugą, co stało się ich haniebną tradycją. Natomiast nasza bohaterska Korea jest dumna ze swojej tradycji imponującego zadawania im ciężkich ciosów, ilekroć apodyktyczna potęga stacza się w amoku.

Wspaniała historia i tradycja zwycięstw naszego kraju jest wynikiem zorientowanych na Juche wojskowych idei, będących zręczną strategią i taktykami, oraz wybitnej sztuki dowodzenia wysłanych przez niebiosa legendarnych generałów Kim Il Sunga i Kim Jong Ila, jak również bohaterskiego ducha i niezłomnej walki naszych żołnierzy i obywateli, którzy są bezgranicznie wierni Partii i przywódcom.

Żadna siła nie może pokonać żołnierzy i obywateli, którzy, popierając swojego wielkiego przywódcę, powstają w walce na rzecz obrony swojego kraju, pełni zaufania do ważności swej sprawy i własnych sił, co jest prawem i prawdą nauczaną przez historię.

Nie może być dzisiaj bez wczoraj, tak jak nie może być jutra bez dzisiaj.

Nasi weterani wojenni są światkami siły heroicznej Korei olśniewającej w zwycięstwa; są oni również bezcennymi skarbami kraju, przedstawicielami epoki nazwanej na cześć wielkich przywódców.

Nasza Partia szanuje ich nie tylko jako na-przekór-śmierci obrońców kraju, ale także jako chwalebną rewolucyjną starszyznę i wychowawców, którzy zaszczepili ducha na-przekór-śmierci obrony kraju w szeregach swoich następców maszerujących naprzód w kierunku ostatecznego zwycięstwa, oraz składa im najwyższy hołd.

Są oni chwalebnymi bohaterami naszego narodu i prawdziwymi patriotami, którzy poświęcili swoją młodość, a nawet swoje życia w obronie Partii, rewolucji, kraju i ludu.

Wizerunki pokolenia, które zdobyło zwycięstwo w wojnie, są wyryte w umysłach naszych ludzi, w tym młodego pokolenia, jako że znani i nieznani bohaterowie, w tym Ri Su Bok, Kang Ho Yong i An Yong Ae, oddali swoje życia za swą jedną i jedyną ojczyznę.

Ale gdyby nie pokolenie naszych heroicznych dziadków i ojców, którzy własną piersią zablokowali wrogie bunkry i stali się ludzkimi bombami zwalczającymi samoloty i czołgi w obronie każdego cala kraju, to ten godny i potężny kraj socjalistyczny, w którym ludzie z pokolenia na pokolenie cieszą się szczęściem pod kierownictwem Partii Pracy, w ogóle by nie istniał.

Czas mijał, a rzeki i góry się zmieniały, ale legendarne opowieści o zbrojnych wyczynach wojowników Armii Ludowej, którzy pokonali agresorów dzięki nieustępliwemu zapałowi i wyłonili się jako zwycięzcy, oraz krwawe ślady które pozostawili nigdy nie zostaną zapomniane lub wymazane, a będą coraz bardziej błyszczeć w prosperującym kraju.

Bohaterscy bojownicy roku 1950 wykazali w praktyce, że ludzie silnego ducha są w pełni zdolni do pokonania armii imperialistycznego agresora, uzbrojonego nawet w bomby atomowe.

Tym w co nasi żołnierze i obywatele wierzyli absolutnie i na czym się oparli w konfrontacji ze sprzymierzonymi siłami imperialistycznymi, które przewyższały ich liczebnie i technologicznie, było Naczelne Dowództwo w którym był legendarny bohater Towarzysz Kim Il Sung, a źródłem ich wstrząsającej światem, niespotykanej odwagi były żarliwa miłość do ojczyzny, paląca nienawiść do wroga oraz rewolucyjny duch Paektu walki z wrogiem na śmierć i życie.

Amerykańscy imperialiści, którzy chlubili się mitem swojej “siły”, rozpoczęli serię zdesperowanych ataków, ciskając kolosalne ilości sprzętu wojennego, a nawet wojska swoich krajów wasalnych, ale nigdy nie mogli złamać ducha naszych żołnierzy i obywateli, którzy byli pełni zaufania i miłości do tego co ich własne; agresywna hołota nie mogła zrobić nic innego jak ponosić oszałamiające porażki polityczne i wojskowe, duchowe i moralne, w całym okresie wojny.

Duch obrony kraju wykuty w ogniu wojny – to jest najpotężniejsza siła która przeciwstawia się wszelkiej sile fizycznej oraz jest najcenniejszym aktywem które nasza nowa generacja powinna odziedziczyć od weteranów wojennych, którzy są silni w ideologii i wierze.

Wielcy przywódcy cenili i stawiali za wzór weteranów wojennych, którzy zostali przeszkoleni i przetestowani w tyglu wojny, jako rdzeń Partii i rewolucyjnych szeregów.

Po wojnie, weterani wojenni i zasłużone osoby z czasów wojny stale doprowadzali do rozkwitu kwiatów rewolucji, bezlitośnie oddając krew i pot dla dobrobytu i rozwoju kraju, ciesząc się dużym zaufaniem Partii i przywódców.

Eposy heroicznych wyczynów w erze Chollima, gdy Koreańczycy po raz kolejny wykazali swą prawdziwą odwagę w płomieniach wielkiego zrywu, oraz dumne annały rejestrujące ich starania w dążeniach do budowy socjalistycznej potęgi, niezależnej, samowystarczalnej i samodzielnej w obronie narodowej, mówią o cennym oddaniu pokolenia zwycięzców, którzy wiernie wspierali sprawę Partii, zaciskając pasa dla wykonywania działań swoich poległych towarzyszy broni jak swoich własnych.

Weterani wojenni stawili czoła poważnym próbom Żmudnego Marszu i forsownego marszu, zawsze pozostawiając swój los Partii zarówno w czasach prób, jak i dni chwały, oraz zaszczepili w przyszłych pokoleniach silną wiarę wymogu podróżowania długą drogą rewolucji Songun w ślad za Partią. Ich uszlachetniający świat duchowy jest paradygmatem rewolucyjnych cech, których każdy powinien się od nich nauczyć.

Naszą wielką dumą i źródłem siły są rewolucyjni starsi weterani wojenni, którzy dokonali dozgonnych wyczynów w wielkiej wojnie o obronę kraju i w gigantycznym budownictwie socjalistycznym, a także wręczyli doskonałe ideologiczne i duchowe bogactwo następnym pokoleniom.

Jako że posiada tak doskonałych ludzi jak wy, jak anty-japońscy weterani wojenni, którzy przeszli przez ogień i wodę w poparciu dla Partii i przywódcy oraz zachęcali szeregi ludzi do generalnego marszu naprzód przez całe swoje życie, z postawą jak przystało na niezłomnych rewolucyjnych żołnierzy, nasza Partia zawsze czuje się bezpiecznie.

Weterani wojny poświęcili całe swoje życie niezależnemu zjednoczeniu i dobrobytowi kraju z jednomyślnym poparciem dla wielkich przywódców i Partii od czasów, kiedy stawili czoła płomieniom wojny. Ich nobilitujące ducha walki i wspaniałe patriotyczne wyczyny będą błyszczeć złotymi literami w historii heroicznej walki naszego narodu.

Towarzysze,

Wielbienie z pokolenia na pokolenie nieśmiertelnych wyczynów wielkich przywódców, które były dokonane dla zwycięstwa w wojnie i podczas prowadzenia rewolucji Songun, oraz stanowcze przenoszenie naprzód bohaterskiego ducha walki, ducha obrony kraju, zaprezentowanego przez rewolucyjnych prekursorów, w tym weteranów wojennych, jest główną strategiczną polityką naszej Partii, prowadzoną w celu zakończenia antyimperialistycznego, antyamerykańskiego starcia i przyspieszenia ostatecznego zwycięstwa rewolucji koreańskiej.

Duch obrony kraju zaprezentowany przez bojowników w 1950 roku jest wielkim duchem czasów które odziedziczyły rewolucyjnego ducha Paektu oraz duchem Songun Korei, który przenika wszystkich żołnierzy i obywateli żarliwym patriotyzmem i inspiruje ich do osiągania heroicznych wyczynów.

To, że co roku świętujemy Dzień Zwycięstwa na dużą skalę ma stanowić gratulacje dla weteranów wojennych, rewolucyjnych prekursorów, dodając chwały ich heroicznemu życiu, oraz ma mocno uzbroić wszystkich oficerów i żołnierzy Armii Ludowej i obywateli, w tym młodsze pokolenie, w ducha obrońców kraju zaprezentowanego w 1950 roku, tak aby zmobilizować ich do wielkiej walki dla utworzenia nowej prędkości Korei.

Powinniśmy trzymać się zaprezentowanego w 1950 roku ducha obrony kraju jako dobrego podręcznika klasowej walki antyimperialistycznej oraz ideologicznej i duchowej broni dodającej blasku historii i tradycji heroicznej Korei, oraz w pełni zademonstrować jej potęgę w antyimperialistycznej, antyamerykańskiej konfrontacji i w końcowej walce o zwycięstwo w budownictwie kwitnącego kraju.

Weterani wojenni, tak jak za dni w których śpiewali rewolucyjne pieśni w płonących okopach, utrzymując w swoich umysłach obraz Naczelnego Dowództwa, powinni wspierać Partię i kraj z niesłabnącym zapałem i wigorem, oraz przekazywać przyszłym pokoleniom czystą, jednomyślną lojalność. Rewolucyjna wiara musi być zachowana do śmierci, a niezłomny duch obrony kraju być jak ich życie i dusza.

Duch obrony kraju i rewolucji, zaprezentowany przez bohaterskich żołnierzy w czasach wojny, powinien stać się filarem wiary wszystkich oficerów i żołnierzy Armii Ludowej, rewolucyjny klimat, w którym Armia Ludowa jest absolutnie posłuszna poleceniom Naczelnego Dowódcy, powinien być mocno zakorzeniany jako jej pierwsza i najważniejsza zasada dyscypliny, a żarliwa miłość do kraju, która nakazuje bronić każdego cala ziemi aż do śmierci, i duch walki, który nakazuje niszczyć wroga bez litości, przeniknąć pola bitewne i zaorać ziemie, gdzie trwa kampania zdobywania tytułu Jednostki Gwardii.

Gdy duch tych, którzy zapewnili produkcję w czasach wojennych ręcznie obracając taśmy w maszynach, oraz zapał tych, którzy poświęcili się wzrostowi produkcji zbóż, transportowi w czasach wojny i pomocy przy froncie pomimo bombardowań wroga, zwycięży w całym kraju, zaskakujące świat, cudowne innowacje mogą powstać jedna po drugiej na wszystkich frontach budownictwa gospodarczego olbrzyma, a otwierająca oczy rzeczywistość całego kraju zmieni się w “złote pola”, “złote morza” i “złote góry”.

Nasza Partia przywiązuje szczególną wagę do uzbrajania młodego pokolenia, młodzieży, w ducha obrony kraju.

Problem związany z młodzieżą jest właśnie problemem związanym z dziedziczeniem rewolucji, i tym co jest najważniejsze w kontynuowaniu sprawy rewolucji to przejęcie linii ideologii i wiary.

Poprzez pielęgnowanie ducha obrony kraju utworzonego przez ich prekursorów kosztem krwi, młodzi ludzie powinni szczerze odpowiedzieć na wezwania ich kraju, jak uczynili to heroiczni żołnierze w 1950 roku; powinni ochotniczo, z płonącym patriotyzmem, pięknymi nadziejami i wielkimi ambicjami, stanąć na czele rewolucji Songun i pracy na wielkich placach budowy, oraz zaprezentować pełne męstwo i ducha mistrzów światowej siły młodzieży i stać się młodą awangardą rewolucji Songun.

Szanowanie weteranów wojennych, jak również rewolucyjnych anty-japońskich bojowników, jako drogocennych rewolucyjnych prekursorów jest cechą i tradycją unikalną dla koreańskich rewolucjonistów.

Powinniśmy stworzyć społeczny klimat preferencyjnego traktowania weteranów wojennych i dbania o nich z oddaniem w całym kraju tak, aby nie czuli żadnych niedogodności w swoim życiu.

Możemy w ten sposób zagwarantować, że oni, którzy z obronili dzisiejsze szczęśliwe życie, poczują dumę z bycia uczestnikami Wyzwoleńczej Wojny Ojczyźnianej, staną się bardziej energiczni mimo upływu lat i z dumą spojrzą wstecz na swoje kariery.

Obecnie Stany Zjednoczone i ich wasale dokonują próby ostatniej szansy, aby zdusić naszą Republikę, nie zważając na swoją sromotną klęskę w wojnie w 1950 roku i lekcję całkowitej klęski ich w wieloletniej wrogiej polityce wobec naszego kraju.

Jeżeli wróg, niepomny tradycji regulowanej prawem historii, dopuści się kolejnej lekkomyślnej prowokacji przeciwko naszej Republice, nasze rewolucyjne siły zbrojne pochowają go w grobie ostatecznej ruiny.

Nasza siła w chwili obecnej nie jest tym, czym była w roku 1950, kiedy musieliśmy walczyć jedynie z karabinami w rękach przeciwko uzbrojonym po zęby amerykańskim imperialistom.

Obecnie posiadamy taką siłę, że możemy zwalczać każdą formę działań wojennych wybraną przez Stany Zjednoczone.

Mamy wystarczająco sił, aby powstrzymać Stany Zjednoczone przed rozpętaniem wojny nuklearnej.

Na zawsze odeszła era, gdy Stany Zjednoczone szantażowały nas bronią nuklearną; teraz Stany Zjednoczone nie są już źródłem zagrożenia i strachu dla nas, tylko my jesteśmy źródłem największego zagrożenia i strachu dla nich. To jest obecna rzeczywistość.

Niepodległość jest sprawiedliwością, a nieuniknionym rezultatem historii jest zwycięstwo sprawiedliwości.

Nasza sprawa jest słuszna i żadna siła na świecie nie może powstrzymać postępu naszych żołnierzy i obywateli, którzy maszerują w świetnym humorze, ponieważ są oni jednomyślnie zebrani przy Partii, pielęgnując jako wszechmogącą broń rewolucyjnego ducha Paektu i ducha obrony kraju zaprezentowanego w 1950 roku.

Walczmy wszyscy energicznie aż do osiągnięcia ostatecznego zwycięstwa.

Szanowni weterani,

Inni weterani Wyzwoleńczej Wojny Ojczyźnianej i osoby zasłużone w działaniach wojennych na terenie całego kraju,

Życzę wam długiego życia w zdrowiu i szczęścia waszym rodzinom.