Pjongjang, 7 marca (KCNA) — Koreańska Centralna Agencja Prasowa (KCNA) opublikowała w czwartek raport, ujawniający prawdziwą naturę USA, najgorszego na świecie oprawcy praw człowieka.

Raport zauważa, że amerykańskie społeczeństwo zamieniło się w prawdziwe piekło, gdzie wszystkie prawa człowieka są łamane i tłumione.

W raporcie czytamy:

Amerykańskie Biuro Spisu Powszechnego, w swoich danych statystycznych z dnia 17 września ubiegłego roku, podało, iż w 2012 roku było około 46,5 milionów ludzi żyjących w nędzy. To o 0,3 mln więcej niż w roku 2011.

Według ogólnokrajowego badania opinii publicznej przeprowadzonego przez amerykański Instytut GALLUP w dniu 16 marca ubiegłego roku, 43 procent respondentów traktuje kwestie głodu i mieszkania jako najpoważniejsze problemy społeczne.

Dane opublikowane przez amerykańskie Biuro Spisu Powszechnego w dniu 17 września ubiegłego roku podają, że około 48 milionów mieszkańców USA nie mogło otrzymać właściwej opieki zdrowotnej w 2012 roku, nie mogąc pozwolić sobie na ubezpieczenie się.

FBI poinformowała, że w 2012 roku doszło do 1 214 464 ciężkich zbrodni w całych Stanach Zjednoczonych.

Ze względu na pogłębiający się kryzys gospodarczy, liczba bezrobotnych wyniosła w styczniu tego roku 10 200 000, a 3,6 mln z nich to osoby długotrwale bezrobotne. (U.S. Department of Labor Feb. 21, 2014)

Frekwencja w wyborach prezydenckich w 2012 roku wyniosła tylko 57,5%.

Wybory w USA to konkurs wydawania pieniędzy.

Ponad 2 miliardy dolarów zostało wydanych na kampanie wyborcze pod koniec października 2012 roku, które prowadzili Obama, obecny szef wykonawczy USA, i Romney, ówczesny gubernator stanu Massachusetts.

Były to najwyższe koszta w historii wyborów w USA. (The final report on election campaign funds submitted to the U.S. federal election committee)

Amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nielegalnie podglądała i sprawdzała e-maile i dane internetowe swoich obywateli. Odnotowano łącznie 56 000 takich przypadków w ciągu 4 lat do 2011 roku.  (Document of the U.S. Court Aug. 21, 2013)

Organy sądowe przejmują inicjatywę w nadużywaniu praw człowieka.

Sale lekcyjne wyglądają jak teatry wojny a młodzież staje się psychicznie i fizycznie zdegradowana z powodu nadmiernego spożywania alkoholu, itp. To jest tragedia społeczna, która jest produktem amerykańskiej “wolności”, “demokracji” i “cywilizacji”.

Nierówności dominują we wszystkich strukturach polityki, gospodarki i życia społecznego, z powodu skrajnej dyskryminacji rasowej, narodowościowej, płciowej i z powodu wieku.

Według samej kwestii Boston Review ze stycznia-lutego 2013 roku, ponad 2 miliony Afroamerykanów jest pozbawionych prawa do głosowania.

Dane statystyczne Departamentu Pracy USA podają, iż stopa bezrobocia wśród białych wynosiła, w październiku 2012 roku, 7 procent, natomiast wśród Afroamerykanów i Latynosów 14,3% i 10%.

Sąd we Florydzie wydał wyrok uniewinniający białego policjanta, który zastrzelił w dniu 14 lipca bezbronnego czarnego chłopca, gdy ten był w drodze do domu.

Liczba Amerykanów aresztowanych przez policję w Nowym Jorku w 2011 roku wyniosła 685 000 osobników, z czego ponad 85% z nich stanowili Afroamerykanie i Latynosi. (Reuters website on July 3, 2012)

Według sondażu opublikowanego w USA w kwietniu ubiegłego roku, codziennie ponad 67 000 kobiet jest wykorzystywanych seksualnie.

Przemoc seksualna wobec kobiet jest poważnym problemem w amerykańskich siłach wojskowych.

Liczba dzieci żyjących w nędzy w USA wyniosła końcem 2012 roku około 16,1 mln. (U.S. Census Bureau Sept. 17, 2013)

Ponad 670 dzieci zostało porwanych w samym 2012 roku, a co roku 100 000 dzieci pada ofiara handlarzy ludźmi. (USA Today on Sept. 27, 2012)

USA zainstalowało obiekty nasłuchowe w co najmniej 80 regionach świata, dopuszczając się szpiegostwa.

Pod szyldem “walki z terroryzmem”, USA dopuszcza się napaści i interwencji w różnych krajach i regionach świata. Są to najgorsze zbrodnie sponsorowane przez państwo, w tym łamanie praw człowieka.

USA samowolnie depcze religie innych narodów oraz wolność wyznania.

We wrześniu 2012 roku na amerykańskiej stronie internetowej został opublikowany anty-islamski film, który doprowadził cały świat islamski do furii.

Waszyngton gorliwie inicjuje kampanię nakładania sankcji na inne kraje i dopuszcza się działań mających obalić ich rządy. Jest to poważne naruszenie ich suwerenności i łamanie praw człowieka.

Wszystkie fakty jednoznacznie udowadniają, iż Stany Zjednoczone, tundra praw człowieka, jest bandyckim krajem, który należy postawić przed trybunałem za próby naruszania praw człowieka.

Raport wezwał społeczność międzynarodową do zwiększenia czujności wobec nikczemnej amerykańskiej kampanii praw człowieka, której celem jest tłumienie suwerennych państw poprzez tworzenie opinii publicznej na temat ich fikcyjnych “kwestii praw człowieka” i ich umiędzynarodowienie, oraz do stanowczego jej odrzucenia i udaremnienia.