http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Flag_of_the_FSLN.png

Komitet Centralny Partii Pracy Korei (PPK) wysłał wiadomość z gratulacjami do Narodowego Kierownictwa Sandinistowskiego Frontu Wyzwolenia Narodowego Nikaragui, z okazji 53. rocznicy jego powstania.

W swojej wiadomości, Komitet Centralny PPK życzył Sandinistowskiemu Frontowi Wyzwolenia Narodowego Nikaragui jak największych sukcesów w jego działaniach na rzecz samodzielnego rozwoju kraju i dobrobytu jego mieszkańców, wyrażając przekonanie, iż przyjacielskie stosunki pomiędzy PPK a Frontem, wykute we wspólnej walce o niepodległość przeciwko imperializmowi i o socjalizm, będą się nadal umacniać.

Źródło: KCNA