Zachęcamy do zapoznania się z dziełem Prezydenta Kim Il Sunga, w którym nakreślił On program zjednoczenia narodowego.

Dziesięciopunktowy program wielkiej konsolidacji całego narodu w imię zjednoczenia Ojczyzny