Zachęcamy do przeczytania przemówienia autorstwa Prezydenta Kim Il Sunga, poświęconego ogromnie ważnej dla narodu koreańskiego kwestii, jaką jest zjednoczenie kraju.

Let the whole nation unite and advance the reunification of the country