Kaesong, 10 lipca (KCNA) — Druga tura rozmów na poziomie roboczym między władzami północy i południa Korei, w celu normalizacji pracy Strefy Przemysłowej Kaesong (SPK), odbyła się w środę w strefie.

Strona północna wysunęła praktyczny i racjonalny projekt wznowienia operacji w SPK, dla osiągnięcia pożądanych rezultatów podczas rozmów, na podstawie wzajemnego zrozumienia i zaufania, w duchu wspólnej deklaracji 15 czerwca. Dokonywała też szczerych wysiłków na rzecz osiągnięcia porozumienia.

Jednak strona południowa nalegała na nierozsądnie twierdzenia, aby zrzucić winę za zawieszenie pracy w SPK na stronę północną, nie wysuwając żadnej realnej propozycji wznowienia pracy w SPK, oraz celowo rzucając przeszkody na drodze do rozmów.

Strona północna wniosła projekt porozumienia i wykazała pozytywne stanowisko, ale strona południowa celowo unikała dyskusji na ten temat, powtarzając swoje banalne twierdzenia.

Strona południowa opóźniała nawet harmonogram rozmów, pod pretekstem swych własnych powodów.

W dłuższej perspektywie, rozmowy okazały się bezowocne, ze względu na nieszczere stanowisko i postawę strony południowej.

Obie strony uzgodniły przeprowadzenie trzeciej tury rozmów na poziomie roboczym w SPK 15 lipca.