Pjongjang, 15 lutego (KCNA) — W dniu 7 lutego odbyła się demonstracja przed budynkiem Konsulatu Generalnego USA we Władywostoku w Rosji, w proteście przeciwko amerykańskim manewrom wojennym skierowanym przeciwko KRLD.

Wzięli w niej udział członkowie Komitetu Ligii Komunistycznej Młodzieży Lenina Federacji Rosyjskiej w Kraju Nadmorskim oraz ludzie z różnych środowisk z Władywostoku.

Uczestnicy stanowczo potępili USA za nękanie pokoju i bezpieczeństwa w północno-wschodniej Azji, w tym na Półwyspie Koreańskim, i w innych częściach świata poprzez prowokacyjne ćwiczenia wojenne, wznosząc flagi KRLD i byłego Związku Radzieckiego.

Wyrazili oni głębokie zaniepokojenie faktem, że sfera wspólnych ćwiczeń wojennych wystawionych przez władze USA i południowej Korei obejmie Kraj Nadmorski Rosji, dodając, że w przypadku wybuchu konfliktu zbrojnego na półwyspie, przyniesie on katastrofę również temu terytorium.

Rozrywając flagę USA i wykrzykując hasła wzywające do pokoju przeciwko wojnie, zdecydowanie zażądali oni od USA natychmiastowego anulowania zaplanowanych ćwiczeń wojennych.