Pjongjang, 23 lutego (KCNA) — Delegat KRLD wygłosił przemówienie na posiedzeniu Specjalnej Komisji w sprawie Karty Narodów Zjednoczonych oraz Wzmocnienia Roli Organizacji, w dniu 18 lutego.

Zwrócił się on do specjalnej komisji, aby zwróciła ona należytą uwagę na kwestię zlikwidowania nielegalnego “Dowództwa ONZ” w południowej Korei i podjęła praktyczne środki w tym celu.

Likwidacja nielegalnego “Dowództwa ONZ” jest pilną sprawą niecierpiącą zwłoki, w świetle zaufania społeczności międzynarodowej wobec ONZ oraz w celu zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim, powiedział i kontynuował:

Dzięki inicjatywom i staraniom KRLD, miały miejsce rozmowy na wysokim szczeblu pomiędzy północą a południem oraz zostały stworzone odpowiednie warunki, aby położyć kres błędnemu kołu konfrontacji i poprawić relacje między koreańskie.

Tym co zaskakuje społeczność międzynarodową w tej sprawie jest postawa USA wobec pokoju i bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim.

Będąc daleko od powitania i zachęcania do dialogu w czasie, gdy delegaci z północy i południa podjęli szczery dialog, Stany Zjednoczone wysłały formację B-52 nad Półwysep Koreański. Nawet teraz planują przeprowadzenie na ogromną skalę wspólnych ćwiczeń wojskowych Key Resolve i Foal Eagle, skierowanych przeciwko KRLD.

Amerykańskie wspólne ćwiczenia wojskowe są całkowicie prowokacyjne i agresywne w swej skali i charakterze.

Jeżeli Stany Zjednoczone za wszelką cenę rozpoczną wspólne ćwiczenia wojskowe, nie szanując z trudem wywalczonych pozytywnych zmian w stosunkach między koreańskich, to zostaną potępione przez wspólnotę międzynarodową, jako że ujawnią one swoją prawdziwą naturę tych, którzy utrzymują naród koreański podzielony i sprowadzają katastrofę wojny nuklearnej na Półwyspie Koreańskim