Pjongjang, 30 listopada (KCNA) — Delegat KRLD wygłosił przemówienie na posiedzeniu 3. Komisji 68. Zgromadzenia Ogólnego ONZ w dniu 26 listopada, wspierając rezolucję “prawo do życia prywatnego w erze IT”, zaproponowaną przez Brazylię i Niemcy w celu radzenia sobie z nielegalnym amerykańskim podsłuchem.

Podkreślając, że rezolucja została złożona w terminie na międzynarodowym spotkaniu, powiedział, że globalne szpiegostwo elektroniczne prowadzone przez określony kraj wywiera ogromny wpływ na każdego, z powodu jego poważnej natury i wagi. Rezolucja odzwierciedla opinię społeczności międzynarodowej, dodał

W odniesieniu do tego, zasugerował następujące pryncypialne kwestie:

Po pierwsze, akty naruszania zasady poszanowania cudzej suwerenności oraz ingerencja w wewnętrzne sprawy innych ludzi nie powinny być dozwolone w stosunkach międzynarodowych.

Nielegalne podsłuchiwanie głów innych państw jest niedopuszczalną obrazą godności państw i bezmyślnym pogwałceniem Karty Narodów Zjednoczonych, jako że jest to naruszenie ich suwerenności oraz ingerencja w wewnętrzne sprawy suwerennych państw.

Takie elektroniczne szpiegostwo prowadzone przez USA powinno być natychmiast zakończone.

Jeżeli nie, to nie będzie możliwa ochrona i promowanie praw człowieka w prawdziwym tego słowa znaczeniu, ani nie będzie też możliwe zapewnienie relacji opartych na zaufaniu i współpracy między krajami oraz światowego pokoju i bezpieczeństwa.

Po drugie, prawo do życia prywatnego powinno być dokładnie zabezpieczone.

Elektroniczne szpiegostwo prowadzone przez USA wskazuje, że jest to najgorszy oprawca praw człowieka, który nie przestrzega nawet podstawowych norm praw człowieka.

Waszyngton powinien natychmiast zaprzestać bezkrytycznego naruszania praw człowieka w kraju i za granicą, przed szukaniem błędów w egzekwowaniu praw człowieka w innych krajach, oraz przedstawianiem swojej brudnej dokumentacji na temat praw człowieka.

Na koniec delegat podkreślił, że KRLD stała się krajem współsponsorującym wyżej wymienioną rezolucję, podkreślając konieczność podjęcia skutecznych działań w celu zaprzestania łamania praw człowieka przez USA.