Delegat KRLD kategorycznie odrzucił “projekt rezolucji” (A/C.3/69/L.28.Rev.1) w całości złożony przez Unię Europejską i Japonię na posiedzeniu Trzeciego Komitetu 69. Zgromadzenia Ogólnego ONZ, które odbyło się w Nowym Jorku w dniu 18 listopada.

W oświadczeniu złożonym przed głosowaniem powiedział:

“Projekt rezolucji” stanowi produkt konfrontacji politycznej i militarnej i spisku przeciwko KRLD. Nie ma on żadnego związku z promowaniem i ochroną praw człowieka.

Postępując zgodnie z wrogą polityką Stanów Zjednoczonych wobec KRLD, Unia Europejska i Japonia sfabrykowały i przedłożyły “projekt rezolucji” oparty na “raporcie Komisji Śledczej” na temat sytuacji praw człowieka w KRLD, raporcie komisji która nigdy nie była w KRLD.

Chcemy wyjaśnić raz jeszcze, że “raport Komisji Śledczej”, o którym mowa w “projekcie rezolucji”, oparty jest wyłącznie na gotowych “zeznaniach” garstki “uciekinierów”, którzy dopuścili się zbrodni i uciekli z kraju opuszczając nawet swoich bliskich, w tym rodziny, braci i siostry. Jako taki, “raport” nie jest niczym więcej jak komplikacją pełną bezpodstawnych oskarżeń politycznych i sprzeczności, nie mając żadnych kwalifikacji i wiarygodności by zostać uznanym jako oficjalny dokument ONZ.

My konsekwentnie trzymamy się stanowiska odrzucania konfrontacji i udzielania pierwszeństwa dialogowi i współpracy w dziedzinie praw człowieka. Z tego punktu widzenia, wyraźnie zadeklarowaliśmy nasz odnowiony zamiar wzięcia udziału w szeroko zakrojonej konstruktywnej współpracy.

Niestety, Unia Europejska i Japonia wybrały prowokowanie konfrontacji, próbując wymusić przyjęcie “projektu rezolucji”, która nie odzwierciedla rzeczywistości i sprowadza się jedynie do realizacji celów politycznych, poprzez manipulowanie innych krajów poprzez przymus oraz wywieranie politycznej i gospodarczej presji.

Ponadto, niektóre państwa członkowskie Unii Europejskiej i Japonia pospiesznie zawarły w “projekcie rezolucji” takie brudne materiały jak nikczemne ulotki wysyłane przez kilku “uciekinierów” wzdłuż wojskowej linii demarkacyjnej na Półwyspie Koreańskim, blokując tym samym odpowiednim urzędnikom ONZ szansę na odwiedzenie KRLD i sprawdzenie jak się ma rzeczywistość.

Nie czujemy żadnej konieczności apelowania do każdego by przyjechał i zobaczył rzeczywistość w naszym kraju, gdzie polityka i system społeczny są dla ludzi i zapewniają im ich prawa człowieka.

Tym razem, Unia Europejska i Japonia ponownie ujawniły, że ich dotychczasowe wysiłki w dziedzinie praw człowieka nigdy nie miały na celu promowania i ochrony praw człowieka, ale po prostu była to uległość wobec amerykańskiej wrogiej polityki wobec KRLD, zamykając w ten sposób drzwi do dialogu na temat praw człowieka, jak również do każdego innego dialogu, również politycznego.

My pragniemy dialogu i współpracy dla prawdziwej promocji i ochrony praw człowieka. Jednakże, będziemy zdecydowanie reagować bez najmniejszej nawet tolerancji na wszelkie próby ze strony wrogich sił, skupione na wykorzystywaniu kwestii praw człowieka jako narzędzia do obalenia systemu społecznego w naszym kraju.

Oburzająca i nieuzasadniona kampania praw człowieka, wystawiona przez USA i ich zwolenników, mająca wyeliminować system państwowy i społeczny KRLD, nie przekonuje nas do powstrzymania się od prowadzenia jakichkolwiek dalszych prób nuklearnych.

W oświadczeniu po głosowaniu delegacja KRLD powiedziała:

Moja delegacja po raz kolejny kategorycznie odrzuca “rezolucję”.

Wymuszone przyjęcie “rezolucji” wyraźnie pokazuje, że nie ma dalszej potrzeby dialogu dotyczącego praw człowieka z Unią Europejską.

Dowodzi to również, że popierany przez Unię Europejską tak zwany “dialog o prawach człowieka” ma na celu jedynie realizację złowieszczego celu politycznego, jakim jest wyeliminowanie ideologii i systemu społecznego KRLD.

Co by się nie działo, będziemy nadal iść naprzód w kierunku naszego wyboru.

W związku z coraz bardziej pozbawioną skrupułów kampanią praw człowieka podejmowaną przez wrogie siły przeciwko KRLD, będziemy utrzymywać w naszych sercach dumę i honor z systemu socjalistycznego, który został wybrano oraz skonsolidowany i opracowany przez nasz lud, oraz zrobimy wszystko, aby go bronić.

Źródło: KCNA