Pjongjang, 14 czerwca (KCNA) — Północne, południowe i zagranicznego komitety wykonawcze wspólnego oświadczenia 15 czerwca wydały apel do wszystkich Koreańczyków w kraju i za granicą, w piątek, dzień przed 13 rocznicą wspólnej deklaracji 15 czerwca.

Apel mówi:

Publikacja wspólnej deklaracji 15 czerwca znacząco była wielkim wydarzeniem o szczególnym znaczeniu w historii narodu, jako że położyła kres historii nieufności i konfrontacji, która trwała ponad pół wieku, oraz zapoczątkowała nową erę pojednania narodowego, jedności, zjednoczenia, pokoju i dobrobytu.

Zerwane więzi narodu oraz zamknięte drogi i szlaki kolejowe zostały przywrócone, a ludzie z różnych środowisk społecznych na Północy i Południu odwiedzali się wzajemnie, dzięki szerokiej drodze, wybrukowanej dzięki epoce 15 czerwca, dzieląc się patriotyczną miłością. Organizowali wielkie festiwale zjednoczeniowe, dumnie deklarując “Korea jest jedna” przed całym światem.

Jednak w ostatnich latach byliśmy świadkami pogorszenia się więzi między koreańskich, przez zaprzeczenie ducha wspólnej deklaracji 15 czerwca oraz eskalację napięć i konfrontacji wojskowej. Wycieczki na Mt. Kumgang, symbol ery 15 czerwca, zostały zawieszone, a Strefa Przemysłowa Kaeseng znalazła się w niebezpieczeństwie zamknięcia.

Szeroka droga dla pokoju, zjednoczenia i dobrobytu zostanie wybudowana, gdy wspólna deklaracja 15 czerwca, program i punkt orientacyjny dla zjednoczenia, wspólne dla narodu, zostanie utrzymana i realizowana, ale zaprzeczenie ducha ery 15 czerwca sprawi, ze zostanie przywrócona zimnowojenna nieufność i konfrontacja.

Jest to gorzka lekcja, którą naród doświadczył w ciągu ostatnich pięciu lat i w sytuacji obecnej.

Apel mówi dalej:

Skupmy się na wspólnej deklaracji 15 czerwca oraz deklaracji 4 października i dokładnie je realizujmy!

Niech wszyscy Koreańczycy wspierają wszystkie działania dla realizacji północno-południowej wspólnej deklaracji i dynamicznie włączają się w działania, zmierzające do jej realizacji!

Samodzielnie rozstrzygnijmy kwestię zjednoczenia kraju, poprzez wysiłki Koreańczyków!

Niech wszyscy Koreańczycy w kraju i za granicą aktywnie włączą się do ogólnonarodowego ruchu na rzecz pokoju, przeciwko wojnie!

Niech wszyscy Koreańczycy połączą swoje wysiłki dla złagodzenia napięcia na tej ziemi i zbudowania trwałego mechanizmu pokojowego!

Połączmy naszą wolę i zamiar pokoju i zjednoczenia kraju, niezależnie od naszej przynależności partyjnej i innych!

Zapoczątkujmy szeroki ruch solidarnościowy na rzecz wykonania północno-południowej wspólnej deklaracji, oraz utrwalenia wielkiej jedności narodu, poprzez wznowienie wizyt i kontaktów ludzi ze wszystkich klasyfikacji społecznych, oraz różne spotkania dla zjednoczenia!

Niech wszystkie organizacje i osoby prywatne w kraju i za granicą, które wspierają wspólną deklarację 15 czerwca i pragną zjednoczenia kraju, dołączą do działalności Ogólnokoreańskiego Komitetu ds. Realizacji Wspólnej Deklaracji 15 Czerwca!

Rozpętajmy falę 15 czerwca po raz kolejny, aby zapoczątkować drugą erę zjednoczenia 15 czerwca!