Pjongjang, 20 listopada (KCNA)Komitet Centralny Demokratycznego Frontu na rzecz Zjednoczenia Korei (DFZK) wystosował w środę apel do wszystkich Koreańczyków z Południa, wzywając ich do zdecydowanego zwalczania ruchów władz zmierzających do ożywienia dyktatury “yusin”.

Osławiona dyktatura “yusin” jest reaktywowana w Korei Południowej, wzniecając burzę faszyzmu, stwierdzono w apelu i kontynuowano:

Resztki “yusin”, które przejęły władzę, uciekają się do całej gamy bezprawnych działań i oszustw, z przekrwionymi oczami wymachując mieczem dyktatury dla rozprawienia się z postępowymi i demokratycznymi siłami opowiadającymi się za zjednoczeniem.

Pozostałości po “yusin” i ich potomkowie stali się zdesperowani w ich ruchach na rzecz ożywienia dyktatury i tłumienia postępowych i demokratycznych sił. Ma to na celu wyeliminowanie postępowców w Korei Południowej, podzielenie i zdeptanie sił demokratycznych oraz realizację długoterminowego pozostania u władzy sił konserwatywnych, dyktatorskich sił “yusin”.

Próbowali również przezwyciężyć katastrofalny kryzys, który został spowodowany sprawą ingerencji Intelligence Service w “wybory prezydenckie”, poprzez oznaczenie Zjednoczonej Partii Postępu jako siły wzniecającej rebelię oraz określenie Unii Nauczycieli i Unii Pracowników Rządowych jako “korzystne dla wroga” organizacje, kontynuując represyjną politykę.

Odrodzenie dyktatury “yusin” jest tragedią XXI wieku oraz wstydem dla narodu i źródłem zła obecnej ery.

Wszystkie postępowe i demokratyczne siły w Korei Południowej powinny osiągnąć solidarność i sojusz oraz włączyć się w działania utrudniające ruchy pozostałości “yusin” na rzecz rozwiązania Zjednoczonej Partii Postępu, oraz bronić Unię Nauczycieli, Unię Pracowników Rządowych i gazetę Jaju Minbo.

To prawda potwierdzona przez historię, że żadna dyktatura nie trwa długo oraz że dyktatorów spotyka marny koniec.

Zostało to udowodnione przez nędzne końce dyktatorów Mussoliniego i Hitlera, a także Syngmana Rhee i dyktatora wojskowego Parka Chung-Hee.

Działania na rzecz powstrzymania odrodzenia dyktatury “yusin” są częścią ogólnonarodowego ruchu na rzecz poprawy północno-południowych więzi i osiągnięcia krajowego zjednoczenia.

Tylko wtedy, gdy społeczeństwo Korei Południowej zostanie zdemokratyzowane, będą możliwe do osiągnięcia prawdziwy rozwój północno-południowych więzi, pokój oraz dobrobyt narodu i niezależne zjednoczenie.

Wszyscy Koreańczycy stoją przy was, którzy powstaliście w słusznych działaniach w obronie postępu i demokracji, a postępowcy i demokratyczne siły z całego świata wyrażają pełne wsparcie i poparcie wobec waszej słusznej walki.

Apel wyraża przekonanie, że szerokie warstwy Koreańczyków z Południa powstaną w świętej walce o zniszczenie cytadeli dyktatury “yusin” płomieniem ogólnoludowego oporu, realizując demokrację oraz otwierając nowy etap poprawy północno-południowych stosunków i niezależnego zjednoczenia.