Wstępne dochodzenie w sprawie zbrodni popełnionych przez amerykańskiego obywatela Pae Jun Ho zostało zamknięte. Przebywał on w Rason w celach wycieczkowych i został aresztowany za popełnienie zbrodni przeciwko KRLD.

W procesie dochodzenia przyznał, że popełnił przestępstwo mające obalić KRLD, z czystej wrogości wobec niej. Jego zbrodnie zostały poparte dowodami.

Wkrótce zostanie on postawiony przed Sądem Najwyższym KRLD i otrzyma wyrok.