Pjongjang, 12 czerwca (KCNA) — Historyczna wspólna deklaracja 15 czerwca została przyjęta na szczycie PółnocPołudnie, który odbył się w Pjongjangu w czerwcu roku Juche 89 (2000), co było pierwszym tego rodzaju wydarzeniem w historii podziału Korei.

Myślą przewodnią deklaracji jest to, że naród koreański jest odpowiedzialny za zjednoczenie Korei, oraz, że kwestia zjednoczenia narodowego powinna być rozstrzygana samodzielnie, przez naród koreański, dla narodu koreańskiego.

Wspólna deklaracja cieszyła się pełnym poparcie w kraju i za granicą, wkrótce po jej opublikowaniu.

Po jej publikacji, został wznowiony energiczny dialog i kontakty między północą a południem Korei, a ich związek zmienił się z nieufności i konfrontacji w pojednanie i współpracę.

Drogi i linie kolejowe, które były odcięte przez ponad pół wieku, zostały ponownie połączone, a linie lotnicze i szlaki morskie otwarte dla usług. W międzyczasie, na Północy i Południu, odbywał się szereg wspólnych wydarzeń, związanych ze zjednoczeniem.

Następnie, przyjęto deklarację 4 października, jako program działań na rzecz realizacji wspólnej deklaracji 15 czerwca, dając większą nadzieję i zaufanie dla zjednoczenia całego narodu.

Jednak w Korei Południowej pojawił się reżim Lee Myung Baka, całkowicie negując te wspólne deklaracje, na skutek czego relacje PółnocPołudnie zostały zerwane.

Fakty jasno udowadniają, że realizacja wspólnych deklaracji jest jedynym sposobem na poprawę relacji PółnocPołudnie i zapewnienia pokoju na Półwyspie Koreańskim, oraz współpracy dla dobrobytu narodu.

Pragnieniem wszystkich Koreańczyków jest osiągnięcie kraju niezależnego i pokojowego, poprzez wspólne wysiłki, odrzucając postronne interwencje.

Jeśli obecne władze Korei Południowej naprawdę chcą odprężenia i polepszenia stosunków PółnocPołudnie, to powinny podjąć konkretne kroki w celu wdrożenia wspólnej deklaracji 15 czerwca i deklaracji 4 października.

Wszyscy Koreańczycy z pewnością zapoczątkują nową erę niezależnego zjednoczenia, zjednoczeni pod sztandarem “Od Naszego Narodu, dla Naszego Narodu”, idei wspólnej deklaracji 15 czerwca.