Koguryo to pierwsze państwo feudalne na terenie Korei, ktore wykazało swoją potęgę, jako tysiącletnie państwo położone na wschodzie. Istniało ono pomiędzy rokiem 277 p.n.e. a 668 n.e. Doktor i Profesor Nadzwyczajny Kang Myong Sok, wykładowca Wydziału Historii na Uniwersytecie Kim Il Sunga mówi:

Ludzie Koguryo uważali obronę swojego kraju za najbardziej zaszczytną pracę. Szczególną uwagę przywiązywali do kwestii militarnych. Od dziecka zdobywali umiejętności bojowe, takie jak szermierka, jazda konno, czy strzelanie z łuku. Wielki duch walki i obronności związany był z żarliwym patriotyzmem i ekspansją królestwa.

Ko Ju Mong i Kyongdang

Jeźdźcy Koguryo

Jeźdźcy Koguryo

W ówczesnych czasach duch walki ludzi królestwa Koguryo stanowił bardzo ważny priorytet w życiu codziennym mieszkańców. Część swojego życia poświęcali oni treningom i nauce sztuk walki takich jak jazda konno, strzelanie z łuku, czy też praktykowaniu koreańskich zapasów Ssirum i Subak, bądź walki wręcz. “Kroniki Trzech Królestw”

oraz inne historyczne pisma opowiadają legendy o “Ju Mong” i szkole ducha walki nazywanej Kyongdang, które znajdowały w miejscowościach królestwa Koguryo. Ko Ju Mong – załozyciel królestwa Koguryo, według legendy od dziecka był człowiekiem o wielkiej sile i wyjątkowych zdolnościach strzeleckich. Ju Mong w ówczesnym języku koreańskim oznaczało “świetny łucznik”. Tak właśnie zyskał on swoje imię. Powracając do kwestii szkół ducha walki Kyongdang, warto wspomnieć, że były to prywatne instytucje edukacyjne, szeroko znane i prowadzone w obrębie całego królestwa Koguryo. Podczas panowania dynastii Koguryo, szkoły te istniały w każdej wiosce, gdzie studiowali niezamężni młodzi adepci sztuk walki. Szkoły te były jednymi z najbardziej uwielbianych miejsc przez ludzi Koguryo. Dzięki nim, mieszkańcom wszczepiano podstawowe wartości takie, jak miłość do swojego kraju, a ich talenty miały szansę się rozwinąć. Od dzieciństwa również promowano w nich siłę i męstwo.

 Ko Ju Mong - Założyciel Królestwa Koguryo

Ko Ju Mong – Założyciel Królestwa Koguryo

Kyongdang w Pjongjangu

Kyongdang w Pjongjangu

Duch walki narodu Koguryo w rozrywkach ludu

Poza kwestią militarną, duch walki narodu Koguryo oparty był również na ludowych rKoguryoozrywkach i zabawach opartych na sztukach walki. W grobowcach pochodzących z okresu Koguryo, odnaleziono naścienne obrazy przedstawiające rozrywki ludu takie, jak polowania, jazdę konno, wyścigi, turnieje łucznicze i turnieje zapasów Ssirum i Subak. Duch walki ludu Koguryo znajduje również swoje odzwierciedlenie w opowieści o Ondal – człowieku skromnego pochodzenia, którego przeszkolono na wybitnego wojownika, by ostatecznie służył, jako obrońca kraju.

Waleczność i odwaga ludu królestwa Koguryo stanowiła bardzo ważną część jego życia.