3

Przewodniczący Kim Jong Il jest Wiecznym Słońcem Songun Korei, broniącym socjalizmu i losu swojego narodu prowadząc politykę Songun.

Stworzył polityczną metodę Songun, aby kontynuować ideę i linię Prezydenta Kim Il Sunga, ideę i linię przywiązywania wagi do spraw militarnych i poprowadził koreańską armię i lud w wysiłkach o obronę socjalizmu do imponującego zwycięstwa, dzięki opartemu na Songun rewolucyjnemu przywództwu.

Odkąd 25 sierpnia 1960 roku rozpoczął oparte na Songun rewolucyjne przywództwo od inspekcji terenowej 150. Seulskiej Dywizji Czołgów Ryu Kyong Su Koreańskiej Armii Ludowej, przeprowadził wiele inspekcji jednostek KAL. W tamtych dniach jako główne zadanie w budowaniu armii wysunął rozwijanie KAL w armię przywódcy i Partii, poprzez kształtowanie całej armii w oparciu o Kimilsungizm.

Zwłaszcza w latach 90tych ustanowił politykę Songun na pełną skalę, w ten sposób stanowczo broniąc socjalizmu przed bezprecedensowymi agresywnymi posunięciami dowodzonych przez USA imperialistycznych reakcjonistów chcących zdławić jego kraj. W swoich pracach, m.in. w „Rewolucyjna Linia Oparta na Songun Jest Wielką Rewolucyjną Linią Naszej Ery i Zawsze Zwycięskim Sztandarem Naszej Rewolucji”, wykazał zasadność i oryginalność opartej na Songun rewolucyjnej linii. Uznał KAL za potężną siłę napędową rewolucji i budownictwa i opracował politykę Songun jako podstawową polityczną metodę socjalizmu i system administracji państwowej z Komisją Obrony Narodowej na czele. Rozwinął również podstawową linię budownictwa gospodarczego w erze Songun, która priorytetowo traktowała rozwój przemysłu obronnego, przy równoległym rozwoju przemysłu lekkiego i rolnictwa, dając w ten sposób pewną gwarancję umacniania siły narodu.

Z żelazną wolą i wiarą, że socjalizm może być stanowczo broniony tylko dzięki sile potężnej armii, Kim Jong Il nieustannie przeprowadzał inspekcje jednostek KAL, aby w każdy możliwy sposób umacniać potęgę militarną kraju.

Przeprowadzając inspekcję Posterunku Karłowate Sosny, w Panmunjom, jednostki obrony na Wyspie Cho i innych jednostek wojskowych, rozwinął KAL w niezwyciężoną armię, silną w swojej ideologii i wierze i uzbrojoną w potężne środki ataku i obrony i podniósł poziom uzbrojenia wszystkich ludzi i umocnienia kraju. Upewnił się, że w społeczeństwie panuje atmosfera wspierania  armii a nowoczesny sprzęt wojskowy jest produkowany w oparciu o krajową siłę i technologię dając pierwszeństwo rozwojowi samodzielnego przemysłu obronnego, nawet w czasach Ciężkiego Marszu, kiedy jego kraj doświadczał trudności.

Dzięki jego patriotycznemu oddaniu i mądremu przywództwu, koreańska armia i lud ochronili swój socjalistyczny system i przeznaczenie kraju, niwecząc na każdym kroku szaleńcze posunięcia imperialistycznych sił dowodzonych przez USA, które próbowały izolować i zdławić kraj, podnosząc krzyk o „końcu” socjalizmu, oraz położyli wieczne fundamenty dla budowania kwitnącego narodu.

W tym czasie, jego polityka Songun zapoczątkowała złoty wiek jedności armii i ludu: Cała armia stworzyła integralną całość ze swoim Najwyższym Dowódcą, dzieląc z nim tę samą ideologię, wole i przeznaczenie. Jednomyślna jedność armii i ludu wokół przywódcy i Partii scementowała się jeszcze mocniej niż kiedykolwiek, w rezultacie została zapewniona polityczno-ideologiczna gwarancja zwycięskiego postępu w budowaniu kwitnącego socjalistycznego narodu. KAL stała się elitarnymi siłami bojowymi, a samodzielne zdolności obronne kraju zostały niepodważalnie wzmocnione. Dało to pewną gwarancję sukcesu w budowie dobrze prosperującego kraju w oparciu o siłę Songun.  I w ten sposób przyniosło cudowne osiągnięcia i innowacje na głównych stanowiskach budowy gospodarczego giganta jako siły napędowej rewolucji, która dokonuje przełomów w kształtowaniu obrony narodowej i budownictwa socjalistycznego.

Oryginalna polityka Songun Kim Jong Ila wyniosła kraj na pozycję politycznej, ideologicznej i militarnej potęgi. Niestrudzone oparte na Songun rewolucyjne przywództwo Przewodniczącego Kim Jong Ila umożliwiło szybsze osiągnięcie świetlanej przyszłości dobrze prosperującej Korei.

Obecnie Korea wita historyczny punkt zwrotny w rewolucyjnym dziele Juche.  Koreańska armia i lud mają Kim Jong Una na szczycie hierarchii Partii Pracy Korei, państwa i armii. Kontynuuje on politykę Songun Kim Jong Ila. Pod jego mądrym przywództwem, rewolucyjne dzieło Songun Kim Jong Ila będzie trwać jako zawsze zwycięska historia.

Kim Jong Il zawsze żył będzie jako Wieczne Słońce Songun.

Źródło: Naenara