Wiosna to czas, który w wielu kulturach kojarzy się z momentem przełomowym, stanowi symbol nadziei i odrodzenia. Właśnie wiosną, 15 kwietnia 1912 roku, w Mangyongdae, małej koreańskiej wiosce leżącej pod Pjongjangiem, urodził się człowiek, który w przyszłości miał doprowadzić do przełomu w losach swojego narodu, przywrócić mu nadzieję i sprawić, aby po długich latach niewoli jego ojczyzna odrodziła się na nowo. Obecnie znamy Go jako Wielkiego Wodza, Wiecznego Prezydenta Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej Kim Il Sunga.

Dzisiaj mija 108. rocznica Jego urodzin, jest to wielkie święto zarówno dla narodu koreańskiego, jak i dla wszystkich postępowych ludzi świata. Przy tej okazji, także my, członkowie Międzynarodowej Inicjatywy Przyjaźni „ExploreDPRK”, pragniemy złożyć hołd i wyrazić nasz głęboki podziw i szacunek dla Prezydenta Kim Il Sunga i Jego wielkich czynów. Panująca dziś w naszym kraju i na świecie trudna i bolesna sytuacja, pandemia wirusa COVID-19, nie pozwala na wspólne świętowanie i należyte uczczenie tego wyjątkowego i uroczystego dnia. W takich okolicznościach chcemy przynajmniej w kilku słowach wspomnieć tego wielkiego i wybitnego człowieka i Jego wspaniałe życie, które w całości poświęcił swojemu narodowi.

108 lat temu Półwysep Koreański pozostawał pod japońską okupacją. Ówczesna rzeczywistość była dla Koreańczyków czasami ogromnego cierpienia, w których pozbawieni zostali prawa do własnej ziemi, języka, tożsamości narodowej oraz innych materialnych i niematerialnych bogactw swojego kraju. Represjami i uciskiem okupant usiłował złamać ich wolę, odebrać nadzieję, przekonać, że bezpowrotnie utracili ojczyznę i muszą porzucić złudzenia, że sytuacja kiedykolwiek się zmieni. W takich właśnie czasach urodził się Prezydent Kim Il Sung i od najmłodszych lat przyjął trudną, wymagającą nieustannych poświęceń, drogę patriotycznej walki i całkowitego oddania sprawom swojego narodu, aby na tej drodze pozostać przez całe swoje życie.

W wieku zaledwie 14 lat założył Związek na Rzecz Obalenia Imperializmu. W roku 1932, powołał Koreańską Ludową Armię Rewolucyjną, na której czele przez kilkanaście lat prowadził walkę z okupantem. Było to starcie partyzanckiej armii, pozbawionej wsparcia państwa czy regularnych wojsk, z siłami japońskiego imperium, które mieniło się liderem Azji. Pomimo tego, wróg śmiertelnie bał się KLAR i jej niezwykle zdolnego dowódcy, a w roku 1945 narodowowyzwoleńcza walka zwieńczona została zwycięstwem. Gdy 5 lat później zjednoczone siły imperialistyczne rozpętały wojnę przeciwko młodej KRLD, wybitne umiejętności dowódcze i strategiczno-taktyczne Prezydenta Kim Il Sunga kolejny raz umożliwiły odparcie najeźdźcy, który dysponował przewagą liczebną i techniczną.

Po wojnie, zadziwiająco szybko z gruzów pozostawionych przez wrogie bombardowania wyłonił się nowo odbudowany pod przywództwem Prezydenta Kim Il Sunga kraj. Kraj, w którym naród prawdziwie stał się gospodarzem, wyeliminowany został wyzysk, dynamicznie rozwijała się gospodarka, a obywatele cieszyli się takimi przywilejami jak bezpłatna opieka zdrowotna i edukacja, a nawet darmowe mieszkania.

Prezydent Kim Il Sung bez wytchnienia kontynuował swoją ciężką pracę dla tego kraju i jego ludu. Dniami roboczymi były dla Niego nawet niedziele i święta, również własne urodziny. Jego życie było nieustanną podróżą dla rozwoju, pomyślności i szczęścia narodu . Przez okres niemal pół wieku od wyzwolenia Korei, w podróży tej przemierzył wiele setek tysięcy kilometrów, był w każdym zakątku kraju. Przeprowadzał inspekcje terenowe i osobiście dbał o sprawy istotne dla ludzi i ich potrzeb. Odwiedzał fabryki, kopalnie, szpitale, szkoły, restauracje, gospodarstwa rolne, sklepy, jednostki wojskowe i wszystkie inne miejsca, gdzie żyli i pracowali Jego ukochani rodacy. Wciąż przebywał wśród zwykłych obywateli i choć wykonywał ciężką i kluczową dla całego narodu pracę, On sam uznawał ją za największe szczęście i najmilszy odpoczynek, a na Jego twarzy zawsze gościł promienny, pełen ciepła uśmiech.

Prezydent Kim Il Sung jest wiecznym słońcem narodu koreańskiego i wszystkich postępowców świata zainspirowanych Jego wspaniałym życiem i ideami. Jego nieprzebrane zasługi są nieśmiertelne, a właśnie na tym polega prawdziwa nieśmiertelność człowieka. Zawsze będzie żył On w sercach ludzkości. W dniu tak wielkiego święta, jakim jest rocznica Jego urodzin, pragniemy serdecznie pogratulować i złożyć najlepsze życzenia narodowi koreańskiemu. Jesteśmy przekonani, że pod mądrym przywództwem Marszałka Kim Jong Una, ten wspaniały, dzielny naród czekają niezliczone sukcesy i świetlana przyszłość.

Nasze najlepsze życzenia chcielibyśmy skierować również do wszystkich naszych czytelników. Mamy nadzieję, że zawsze będziecie cieszyć się zdrowiem i w Waszym życiu wydarzy się wiele dobrego.

ExploreDPRK