Pjongjang, 3 lipca (KCNA) — Jako nastolatek, Prezydent Kim Il Sung założył partyjną organizację o nazwie Towarzystwo dla Zbierania Towarzyszy, torując drogę dla budowy bazującej na Juche rewolucyjnej partii.

O jej postaniu oświadczył podczas spotkania w Kalun, 3 lipca roku Juche 19 (1930).

Nazwa organizacji przedstawia jego wolę do prowadzenia rewolucji wraz z towarzyszami, którzy będą dzielić z nim śmierć i życie w każdej sytuacji.

Towarzystwo służyło jako nadrzędny organ w budownictwie partii, poprzez tworzenie oddolnych organizacji i rozwijania ich.

Dzięki jego kierownictwu i energicznym działaniom, partyjna organizacja powstała w ojczyźnie, z obszarem Onsong jako centrum, podczas, gdy szereg oddolnych organizacji partyjnych zaczął się pojawiać w grupach zbrojnych i we Wschodniej Mandżurii oraz na północnych obszarach granicznych wzdłuż rzeki Tuman, w krótkim czasie po spotkaniu.

Następnie został utworzony komitet partyjny w Koreańskiej Rewolucyjnej Armii Ludowej, któremu przekazano dowództwo na organizacjami partyjnymi na wszystkich szczeblach.

Tak więc, Kim Il Sung ustanowił swój system przywództwa nad koreańską ludową walką anty-japońską jako całość.

Na podstawie takich doświadczeń, założył Partię Pracy Korei w niecałe dwa miesiące po wyzwoleniu kraju spod rządów kolonialnych Japonii.