Kim Il Sung pośród żołnierzy KLAR (w środku w drugim rzędzie)

W swoich wspomnieniach W wirze stulecia Prezydent Kim Il Sung tak pisał o uroczystej ceremonii, która odbyła się w związku z utworzeniem Antyjapońskiej Ludowej Armii Partyzanckiej:

„Rankiem 25 kwietnia 1932 roku na płaskowzgórzu w Tuqidian odbyła się ceremonia powołania Antyjapońskiej Ludowej Armii Partyzanckiej. Partyzanci, ubrani w nowe mundury i z karabinami na ramionach, uszeregowani jednostkami, stali na płaskowzgórzu, na otoczonej lasem modrzewiowym polanie. Słyszeć się dało gwar mieszkańców Xiaoshahe i Xinglongcun, którzy zgromadzili się na skraju polany.”

„Czując nieodparte pragnienie zgromadzenia na tej polanie w Tuqidian wszystkich towarzyszy i innych ludzi, którzy poświęcili się, aby ten dzień był możliwy, wygłosiłem przemówienie z silnymi emocjami płynącymi z mojego serca.”

Tamtego dnia powiedział on, że ta partyzancka armia stworzona została z robotników, chłopów i młodych patriotów, którzy sprzeciwiają się japońskim imperialistom oraz ich marionetkom i kochają swój kraj i naród. A również, że rewolucyjne siły zbrojne poświęcać się będą ochronie interesów ludzi. Mówił o celu i misji partyzanckiej armii, jakim było obalenie kolonialnych rządów japońskiego imperializmu w Korei i przyniesienie ludowi Korei niepodległości narodowej i emancypacji społecznej.

Antyjapońska Ludowa Armia Partyzancka na każdym kroku zadawała japońskim imperialistom znaczące ciosy i urosła w siłę w ciągu dwóch lat. Jej szeregi zrodziły kompetentnych oficerów wojskowych i kadry polityczne i poszerzyła ona swój teatr operacyjny. W roku 1934 została ona zreorganizowana w Koreańską Ludową Armię Rewolucyjną.

Z bezgraniczną lojalnością wobec rewolucji, dowódcy i żołnierze armii rozwinęli zbrojne szeregi, mocno zjednoczone ideologią i celem. Stali się prawdziwą armią ludu i armią rewolucyjną, która zdobywała sprzęt militarny własnymi wysiłkami, stosując zręczne partyzanckie taktyki, nawiązała więź braterstwa z ludem i chroniła jego interesy. Koreańska Ludowa Armia Rewolucyjna wywalczyła historyczne zwycięstwo w trwającej ponad 10 lat, ciężkiej antyjapońskiej wojnie i przyniosła wolność ludziom.

Rewolucyjny charakter i tradycja KLAR zostały przejęte przez Koreańską Armię Ludową, regularne siły zbrojne, będące następcą KLAR.

Szczycąca się zwycięską tradycją zrodzoną w płomieniach antyjapońskiej wojny, KAL osiągnęła wielkie zwycięstwo w Wyzwoleńczej Wojnie Ojczyźnianej w latach 50tych XX wieku i od ponad 70 lat niezawodnie chroni socjalistyczny kraj.

Źródło: The Pyongyang Times