Pierwsza na świecie metalowa czcionka stworzona została przez naród koreański.

Związana jest ona z historią i kulturą Koryo, pierwszego zjednoczonego państwa koreańskiego. W trakcie nieprzerwanych prac wykopaliskowych i badań historycznych miejsc i szczątków, w 1956 roku w Korei, na terenie Manwoltae w Kaesong, gdzie znajdował się pałac królewski dynastii Koryo, odkopana została metalowa czcionka. Kolejne tego rodzaju wykopalisko pojawiło się w listopadzie roku 2015, miało 6 mm wysokości oraz 13,5 mm długości i 14 mm szerokości ze strony wytłoczenia litery, na jego tylnej stronie znajdowało się półkuliste wyżłobienie.

W połowie kwietnia 2016, na obszarze na zachód od Manwoltae, odkopano kolejne cztery metalowe czcionki. Przedstawiały one: literę chik oznaczającą płynącą wodę, jo oznaczającą osad z wina, myong oznaczającą imię i jeszcze jedną myong oznaczającą bystre oczy. Ostatnia z nich jest mniejsza niż pozostałe, zaś reszta ma taki sam rozmiar jak czcionki odkryte wcześniej. Również styl kaligraficzny liter jo, chik i myong (imię) jest niemal taki sam jak tych znalezionych dawniej, są one widocznie delikatne i misterne.

Charakterystycznymi książkami wydrukowanymi przy pomocy metalowej czcionki, które zachowały się do dzisiejszych czasów, są Nammyongchonhwasangsongjungdoga, buddyjska księga wydrukowana w 1076 roku, oraz Kongjagao z lat 1317-1324.

Najstarsze znane zapiski o metalowej czcionce pochodzą z Tonggukrisanggukjip, kolekcji dzieł napisanych przez Ri Kyu Bo (1168–1241), słynnego pisarza okresu Koryo. Przedstawiony jest tam fakt, że 28 kopii Sangjonggogumrye (50 tomów), które szczegółowo opisują regulacje państwowe i społeczne panujące w Koryo, w szczególności te dotyczące etykiety, zostało wydrukowanych za pomocą metalowej czcionki w latach 1234–1241. Koryosa (Historia Koryo) opisuje, że między rokiem 1047 a 1083 feudalny rząd Koryo powołał specjalny urząd, który był wyłącznie odpowiedzialny za drukowanie przy pomocy metalowej czcionki. Oznacza to że Koreańczycy wynaleźli i zaczęli używać metalowej czcionki w okresie końca XI – początku XII wieku.

Jak podają źródła, metalowa czcionka została wynaleziona w Holandii w 1423 roku i w Niemczech w roku 1450. Królestwo Koryo wyprzedziło więc te kraje o ponad 200 lat. W 1972 roku w Paryżu odbyła się wystawa Historia Książek, jako wydarzenie Międzynarodowego Roku Książki pod patronatem UNESCO. Na wystawie zaprezentowany został drugi tom koreańskiej książki historycznej Paegunhwasangchorokpuljojikjisimcheyojol (w skrócie Jikjisimgyong), został on uznany za pierwszy na świecie materiał wydrukowany przy pomocy metalowej czcionki. Fakt, że książka ta została wydrukowana przy użyciu metalowej czcionki zweryfikować można dzięki oświadczeniu znajdującemu się w jej ostatnim rozdziale, które mówi, że została ona wydrukowana przy pomocy czcionki odlanej z metalu w Świątyni Hungdok, buddyjskiej świątyni w Chongju, prowincji Chungchong Północny, w lipcu 1377.

Poprzez wystawę tę uznano, że to naród koreański był pierwszym na świecie wynalazcą metalowej czcionki.

Ri Yong Sik, doktor nauk historycznych,

Uniwersytet Kim Il Sunga