Pjongjang, 20 czerwca (KCNA)Sekretarz Generalny Kim Jong Il całe życie ciężko pracował, aby rozwinąć Partię Pracy Korei (PPK) jako partię matczyną, wiernie służącą ludowi.

Ustanowił to jako punkt wyjściowy partyjnej działalności służenia masom ludowym, kiedy rozpoczął pracę w KC PPK.

Zawsze mówił, że PPK powinna ponosić pełną odpowiedzialność za los mas ludowych i dbać o nie, jak matka o swoje dzieci.

Z absolutnym zaufaniem, zebrał wszystkich żołnierzy i cywilów wokół PPK, wnosząc epokowe zmiany w rewolucji i budownictwie.

Wcielał w życie slogany oparte na miłości do ludu, jak “Budujmy nowe społeczeństwo z ufnością i miłością!”, oraz “My służymy ludowi!”.

Na początku marca roku Juche 95 (2006), podczas wizyty w Elektrowni Samsu, będącej w trakcie budowy, podjął środki, aby państwo wybudowało domy mieszkalne dla mieszkańców zamieszkujących obszar potencjalnie zagrożony zalaniem, ze względu na budowę, podkreślając, że polityka i linia skierowana na masy PPK dba o życie narodu.

Pewnego dnia, gdy urzędnik odpowiedzialny za prowincję nie zapewnił odpowiednich warunków pracy dla robotników, Kim Jong Il zwołał spotkanie Biura Politycznego Komitetu Centralnego PPK poruszające ten temat, dbając o to, aby urzędnicy, których dotyczy postępowanie, przeprosili robotników.

Gdy dziewczynka mieszkająca w nadmorskiej okolicy dryfowała na krze lodowej na morzu, Kim Jong Il podjął ogólnonarodowe środki aby ją ratować.

Jego ciepła miłość sprawiła, że ludzie utwardzili się w swej pewnej woli dzielenia losu ze swym przywódcą i poświęcenia swej pracy realizacji planów PPK w praktyce.

PPK chlubnie wypełnia teraz swoją misję i obowiązek jako partii matczynej, pod kierownictwem cenionego Marszałka Kim Jong Una, niosącego naprzód szlachetne intencje Kim Jong Ila.