Pjongjang, 10 października (KCNA) — Wiodące gazety KRLD poświęciły swoje czwartkowe artykuły redakcyjne rocznicy powstania Partii Pracy Korei (PPK).

Pisały, że PPK jest partią rewolucyjną, która walczy o realizację idei i sprawy Generalissimusów Kim Il Sunga i Kim Jong Ila, określająca Kimilsungizm-Kimjongilizm jako jedyną ideę przewodnią.

Rodong Sinmun pisze, że idea, wyczyny i tradycje Generalissimusów są wiecznym skarbem i przewodnią zasadą PPK.

W artykule czytamy:

PPK posiada długą historię, podczas której triumfalnie się rozwija, kierując się ideą założyciela i przywódcy partii.

Nie ma na świecie socjalistycznej partii rządzącej, której tak jak PPK udało się przebyć tak długą drogę, zachowując jedną ideę i centrum oraz te same korzenie.

PPK, zakorzeniona w Unii Precz-z-Imperializmem, osiągnęła ideologiczną spójność i zbudowała potężną siłę napędową rewolucji Songun, na podstawie wielkiej idei przewodniej. Dokonała także epokowych cudów i doprowadziła do dobrobytu, kierując czasami i historią.

Oto jest historyczny przegląd budownictwa zorientowanej na Juche rewolucyjnej partii, która wnosi sztandar Kimilsungizmu-Kimjongilizmu, gwarantując rozwój PPK i wieczne zwycięstwo rewolucji.

Niezwyciężona jest sprawa partii, która z powodzeniem odziedziczyła ideę i wyczyny przywódcy, z pokolenia na pokolenie.

PPK kieruje czasami i rewolucją oraz krajem i narodem na drodze do zwycięstwa i wykazania swojej godności, jako wieczna partia przywódców i zorientowana na Juche partia rewolucyjna, ponieważ jest prowadzona przez Marszałka Kim Jong Una.

Niezmienną drogą którą podążą PPK jest droga Juche, a zwycięskim sztandarem PPK i rewolucji jest wielki Kimilsungizm-Kimjongilizm.

Minju Joson zauważa, że nie ma twierdzy nie do pokonania przez KRLD, ponieważ jest prowadzona przez PPK, która cieszy się zwycięską historią i tradycją oraz formuje jednomyślną jedność armii i ludu, oraz, że na KRLD czeka świetlana przyszłość, pod przewodnictwem PPK.