Pjongjang, 15 sierpnia (KCNA) — Ponad 12 organizacji z Północy i Południa, w tym północna Rada na rzecz Zjednoczenia Narodu Tangun, południowy “Komitet Przygotowawczy do Wspólnych Narodowych Wydarzeń 15 Sierpnia Dnia Wyzwolenia” i Rada na rzecz Pokojowego Zjednoczenia Narodu Tangun, wydało wspólny północno-południowy apel, wzywający do wspólnych wydarzeń narodowych z okazji dnia 15 sierpnia, dnia wyzwolenia Korei.

Pełna treść apelu brzmi:

15 sierpnia to 68 rocznica wyzwolenia naszego narodu spod ucisku japońskich imperialistów.

Nasz naród cierpiał z powodu wszelkiego rodzaju nieszczęść i cierpień przez ponad 40 lat, po zostaniu kolonialnym niewolnikiem wraz z własnym krajem, zajętym przez japońskich imperialistów.

Wyzwolenie Korei w dniu 15 sierpnia 1945r., ekscytujące wydarzenie, zostało osiągnięte dzięki anty-japońskim bojownikom o niepodległość, którzy zbrojnie walczyli przeciwko represjom japońskich imperialistów kosztem własnego życia, oraz dzięki wysiłkom wszystkich Koreańczyków, którzy powstali pod hasłem anty-japońskiej walki. Jednak nie było to pełne wyzwolenie naszego narodu.

To dlatego, że nasz naród nadal jest podzielony, z powodu mieszania się sił zewnętrznych.

Korea nadal cierpi z powodu podziału kraju, z powodu agresywnych sił zewnętrznych, chociaż minęło 68 lat od tamtego czasu.

Wszystko z powodu USA i Japonii, które doprowadziły naród koreański do cierpienia i nieszczęścia, poprzez zawarcie bandyckiego i tajnego “Traktatu Katsura-Taft”.

Minęło prawie siedem dekad od tego czasu, a Japonia otwarcie ujawnia swe próby przejęcia wysepek Tok, części niezbywalnego terytorium Korei. Prześladuje Koreańczyków mieszkających w Japonii, potomków tych, którzy zostali przymusowo przesiedleni do Japonii, ciężko pracując nad tym, aby pozamykać szkoły narodowe. Japonia jest zajęta dokonywaniem niedopuszczalnych prowokacji wobec Koreańczyków i przyspieszaniem ruchów na rzecz ponownej inwazji.

USA i Japonia, które nałożyły wiele nieszczęść i cierpień na nasz naród, powinny szczerze przeprosić i zastanowić się nad nimi, oraz dokonać z tego powodu zadośćuczynienia dla naszego narodu.

Wszyscy Koreańczycy z Północy, Południa i z zagranicy nadal będą prowadzić dynamiczną ogólnokrajową walkę na rzecz zmuszenia USA i Japonii do przeprosin i wypłacenia tysiąckrotnych odszkodowań, za wyżej wymieniony krzywdy wobec narodu koreańskiego

My, 70 milionów Koreańczyków, potomkowie króla Tangun, będziemy skupiać nasze wysiłki w duchu niezależności i wielkiej jedności narodowej dla prowadzenia energicznej walki o realizację Wspólnej Deklaracji 15 Czerwca i Deklaracji 4 Października, oraz po raz kolejny udowodnimy przed całym światem naszą wolę osiągnięcia niezależnego krajowego zjednoczenia, przypominając prawdziwe znaczenie dnia 15 sierpnia, dnia wyzwolenia Korei.

Jesteśmy przekonani, że naród powita nową przyszłość, w której Koreańczycy zjednoczą się pod sztandarem “od narodu dla niego samego”, niezależnie od ideologii i jako jeden naród, który stworzył dumną historię trwającą 5 000 lat.

Północ i południe Korei wydały dziś wspólny apel, tworząc z 15 sierpnia okazję do hartowania woli do samodzielnego zjednoczenia, pokoju i wspólnego dobrobytu kraju.

15 sierpnia będzie dniem wzniesienia wyżej sztandaru niezależnego krajowego zjednoczenia, w najbliższych dniach.

Uczyńmy z 15 sierpnia dzień otwarcia bramy dla narodowego zjednoczenia!