Prezydent Kim Il Sung podczas wizyty w Pałacu Dzieci w Szanghaju

Zachęcamy do zapoznania się z albumem poświęconym zasługom Prezydenta Kim Il Sunga na rzecz rozwoju przyjaznych relacji między KRLD a Chinami.

Nieśmiertelna historia przyjaźni między KRLD a ChRL