Przyjaźni między Koreańczykami a Polakami dedykowany jest koreański utwór muzyczny, który odsłuchać można powyżej, Pieśń Przyjaźni Koreańsko-Polskiej, tu w wykonaniu Trupy Artystycznej Mansudae

Niedawno minęła 75. rocznica nawiązania relacji dyplomatycznych między Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną a Polską. Ustanowienie stosunków między naszymi krajami miało miejsce dokładnie 16 października 1948. Od tamtej pory narody obu państw współpracowały w różnych dziedzinach i wzajemnie okazywały sobie przyjaźń i wsparcie przy wielu okazjach.

Polska była trzecim państwem na świecie, które nawiązało stosunki dyplomatyczne z Koreą, po Mongolii i ZSRR. Co ciekawe stało się tak z prostej przyczyny technicznej. Otóż po proklamowaniu KRLD władze kraju wysłały specjalnego kuriera z oficjalnymi dokumentami wystosowanymi przez koreańskie MSZ z prośbą o ustanowienie relacji dyplomatycznych. A ponieważ podróżował on pociągiem to położenie geograficzne i przebieg linii kolejowej zadecydowały o kolejności nawiązywania stosunków przez nowe państwo koreańskie.

W 1950 roku polskim ambasadorem w KRLD mianowany został Juliusz Burgin. Natomiast pierwszy koreański ambasador, Choe Il, przybył do naszego kraju w roku 1951. Na poniższym materiale z Polskiej Kroniki Filmowej widzimy ceremonię złożenia przez niego listów uwierzytelniających ówczesnemu prezydentowi RP Bolesławowi Bierutowi.

Najbardziej znanym w Polsce wyrazem braterstwa między naszymi narodami będzie najprawdopodobniej historia z lat 50-tych związana z koreańskimi dziećmi. Gdy na Półwyspie Koreańskim toczyła się rozpoczęta w wyniku agresji Stanów Zjednoczonych wojna koreańska, polskie domy dziecka przyjęły grupę ok. 1500 sierot z KRLD, którym wojna zabrała rodziców. Dzięki temu ci młodzi Koreańczycy mogli bezpiecznie przetrwać ten trudny czas, aby po zwycięstwie wrócić do ojczyzny.

KRLD i Polska wymieniły kilka międzypaństwowych wizyt na najwyższym szczeblu. W roku 1956 i 1984 Polskę odwiedził Prezydent Kim Il Sung, zaś w 1986 do Pjongjangu przybył generał Wojciech Jaruzelski.

Obydwa kraje prowadziły współpracę polityczną, współpracę naukową czy wymianę studentów. Istotną częścią wzajemnych relacji była też współpraca gospodarcza. W latach 80-tych polskie media podkreślały, że KRLD stanowi dla Polaków interesującego partnera w tym zakresie. Kraje m.in. ściśle współdziałały w dziedzinie górnictwa, dobrze rozwijała się współpraca w przemyśle maszynowym, a w polskich sklepach nierzadko można było też spotkać wyroby koreańskiego przemysłu lekkiego, które, nawiasem mówiąc, do dziś można znaleźć w polskich domach.