Pjongjang, 17 sierpnia (KCNA)Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna dokonała konsekwentnych wysiłków, aby zamienić utrzymujące się na Półwyspie Koreańskim zawieszenie broni w trwały pokój.

Od zakończenia wojny koreańskiej (25 czerwca 1950r. – 27 lipca 1953r.), wywołanej przez USA, półwysep znajduje się w niestabilnej sytuacji, która nie jest ani wojną, ani pokojem.

Na osiągnięcie trwałego pokoju na półwyspie był naglący popyt, przy podzieleniu półwyspu na Północ i Południe przez siły zewnętrzne.

Przez dziesiątki lat, rząd KRLD wysuwał falę uczciwych i realistycznych propozycji, aby zapobiec wojnie i zapewnić trwały pokój na półwyspie.

Podczas spotkania, które odbyło się w Genewie w 1954 roku, KRLD wysunęła szczegółowe propozycje przewidujące wycofanie obcych wojsk z Półwyspu Koreańskiego i pokojowe zjednoczenie, zgodnie z postanowieniami Traktatu o Zawieszeniu Broni (TZB).

W 1958 roku, z własnej inicjatywy drastycznie zmniejszyła swoje siły i podjęła środki w celu wycofania Chińskich Ochotników Ludowych z terytorium KRLD.

Na 3 sesji 5 Najwyższego Zgromadzenia Ludowego, która odbyła się w marcu 1974r., zaproponowała rozmowy między KRLD i USA, w celu omówienia zawarcia traktatu pokojowego między nimi.

W styczniu 1984 roku wezwała do otwarcia trójstronnych rozmów między KRLD, USA i Koreą Południową, podczas których zajęto by się problematyką zawarcia traktatu pokojowego między KRLD i USA, oraz przyjęciem deklaracji o nieagresji między Północą i Południem.

W kwietniu 1994 roku przedstawiła wniosek ustanowienia nowego mechanizmu na rzecz utrzymania pokoju na Półwyspie Koreańskim, a następnie wniosek o podpisanie wstępnej umowy, która mogłaby zastąpić TZB, w celu zapewnienia pokoju na Półwyspie Koreańskim.

Dzięki pozytywnym wysiłkom KRLD, odbyły się w Panmunjom rundy rozmów na poziomie ogólnowojskowym między KRLD i USA, które dotyczyły ustanowienia nowego rodzaju mechanizmu zawieszenia broni.

Kwestia ustanowienia mechanizmu pokojowego na Półwyspie Koreańskim została także przedyskutowana podczas czterostronnych rozmów w drugiej połowie 1990 roku, w których wzięły udział KRLD, USA, Chiny i Korea Południowa.

KRLD i USA przeprowadziły rozmowy w Waszyngtonie w październiku 2000 roku, podczas których doszło do porozumienia, dzięki któremu zaistniały różne możliwości zastąpienia TZB mechanizmem utrzymywania pokoju, w tym otwarcia czterostronnych rozmów.

Następnie KRLD przedstawiła propozycje otwierające spotkanie sygnatariuszy TZB, w celu omówienia deklaracji zakończenia wojny i otwarcia rozmów dla omówienia zastąpienia TZB porozumieniem pokojowym, z okazji 60 rocznicy wybuchu wojny koreańskiej.

Pomimo uporczywych wysiłków KRLD, trwały pokój nie został zapewniony na półwyspie.

Gdyby USA pozytywnie odpowiedziało na chociaż jedną z propozycji KRLD, trwały pokój na półwyspie zostałby zapewniony.

Niezłomna jest postawa KRLD dla promowania pokoju i bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim oraz w pozostałej części Azji Północno-Wschodniej, jak i na całym świecie.