Biuletyn Ambasady KRL-D

7 września 2015 r.

Komitet Koreańskich Prawników oskarża USA o eskalowanie napięcia na Półwyspie Koreańskim

Pjongjang, 6 września

Komitet Koreańskich Prawników (KJC) wydał w dniu 6 września akt oskarżenia, 70 lat od czasu gdy wojska amerykańskie wylądowały w południowej Korei. Komitet oskarżył amerykańskie wojska o eskalację napięcia na Półwyspie Koreańskim, zwiększanie niebezpieczeństwa wybuchu wojny nuklearnej i układanie przeszkód na drodze do osiągnięcia pokoju i zjednoczenia.

Obecność amerykańskich sił w południowej Korei jest produktem amerykańskiej polityki wobec Korei na rzecz agresji, mówi akt i kontynuuje: USA zdają sobie sprawę z geopolitycznego, wojskowego i strategicznego znaczenia Półwyspu Koreańskiego w Azji, rozciągając swoje macki agresji na półwyspie od ponad stu lat oraz knując różne podstępne i podłe spiski na rzecz pochłonięcia go w całości. W szczególności amerykańskie ruchy nasiliły się w końcowych latach II wojny światowej.

Gdy nadchodziło wyzwolenie Korei dzięki heroicznej anty-japońskiej wojnie Koreańczyków, Amerykanie ciężko pracowali, aby podzielić półwysep na dwie części z 38 równoleżnikiem jako linią demarkacyjną, zajmując jego południową część zanim Koreańska Ludowa Armia Rewolucyjna i Armia Radziecka rozciągnęły swoje działania bojowe na tę część półwyspu.

Amerykanie zrobili to licząc, że będą mięli coś do powiedzenia w sprawie kwestii koreańskiej zajmując chociaż połowę terytorium Korei, oraz że uda im się zająć całą Koreę, a ponadto osiągnąć swój cel dominacji w Azji i na całym świecie, traktując południową część Korei jako odskocznię.

Działając na rzecz tego celu, Amerykanie zajęli południową Koreę w dniu 8 września 1945 roku bez żadnego wystrzału, pod pretekstem rozbrojenia japońskiej armii w obszarze na południe od 38 równoleżnika.

Od samego dnia w którym wojska amerykańskie wylądowały w południowej Korei pod maską “wyzwolicieli”, realizowali oni brutalne faszystowskie rządy wojskowe by zmienić południową Koreę w swoją kolonię, zachowując się jak siły okupacyjne.

Nielegalna amerykańska okupacja wojskowa południowej Korei oznaczała początek historii podziału liczącego 5 000 lat narodu koreańskiego.

Odnosząc się do nieuzasadnionej wrogiej amerykańskiej polityki wobec KRLD, akt oskarżenia mówi dalej:

Od momentu rozpoczęcia okupacji południowej Korei, Amerykanie dopuszczają się najbardziej okrutnych czynów wobec Koreańczyków pragnących budowy nowego społeczeństwa, w celu realizacji swojego agresywnego scenariusza pochłonięcia całej Korei.

Po II wojnie światowej, USA ogłosiły Zimną Wojnę i barbarzyńsko napadły na KRLD, odwołując się do siły dla realizacji swojej antysocjalistycznej strategii.

Nawet nielegalnie wykorzystali szyld ONZ dla realizacji swojej ambicji zajęcia KRLD za wszelką cenę.

Koreańskie Zawieszenie Broni w dniu 27 lipca 1953 roku nie było ani porozumieniem kończącym wojnę, ani porozumieniem pokojowym.

Jednakże Amerykanie celowo zdecydowali się na utrzymywanie rozejmu na Półwyspie Koreańskim.

Amerykanie systematycznie łamali kluczowe artykuły zawieszenia broni, wprowadząjąc broń do południowej Korei, w tym broń nuklearną, oraz prowadząc różne ćwiczenia wojenne na rzecz agresji i stale eskalując na pięcie na półwyspie.

Amerykańska wroga polityka wobec KRLD znajduje swój żywy wyraz w tym, że USA nie tylko stwarza zagrożenie nuklearne i prowadzi szalone ćwiczenia prowokujące wojnę nuklearną, ale również dopuszcza się wszelkich możliwych sposobów i metod na rzecz odizolowania i stłumienia KRLD.

W przeszłości USA ustanowiły stosunki dyplomatyczne z ZSRR i krajami Europy Wschodniej mimo różnych ideologii i systemów społecznych, ale nie chciały właściwie nazwać KRLD przez swoją nomenklaturę, nie mówiąc już o otwarciu z nią relacji dyplomatycznych.

Stylizując się na “jedyne supermocarstwo” po zakończeniu Zimnej Wojny, USA zaatakowały KRLD całą gamą inwektyw, nazywając ją “częścią osi zła”, “bandyckim krajem” i “placówką tyranii” jedynie z tego powodu, że ta prowadzi niezależną politykę, odmawiając potulnego słuchania Amerykanów.

Rozprzestrzenili przeciwko KRLD plotki na arenie międzynarodowej i wystawili kampanię na rzecz odizolowania i stłumienia KRLD poprzez nadużywanie szyldu ONZ i innych organizacji międzynarodowych, jednocześnie tworząc problemy “nuklearny” i “praw człowieka”.

Rząd KRLD dokonuje spójnych wysiłków w celu położenia kresu amerykańskiej uporczywej wrogiej polityce, która eskaluje napięcie i niebezpieczeństwo wojny na półwyspie.

Nawet w sytuacji, w której eskalacja militarnego napięcia i zagrożenie wojną weszły w bardzo poważną fazę przez USA, rząd KRLD dokonywał dużych starań aby zastąpić zawieszenie broni traktatem pokojowym, wychodząc ze swego szczerego stanowiska uniknięcia wojny na półwyspie.

Trzecia Sesja 5. Najwyższego Zgromadzenia Ludowego KRLD w 1974 roku zaproponowała rozmowy pomiędzy KRLD i USA.

W 1984 roku padła propozycja przeprowadzenia trójstronnych rozmów z udziałem władz KRLD, USA i południowej Korei, a w 1998 r. przeprowadzenia negocjacji wojskowych KRLD-USA na rzecz ustanowienia nowego mechanizmu pokojowego dla opanowania poważnej sytuacji, która została utworzona w wyniku działań USA niweczących układ o zawieszeniu broni, a także po raz kolejny pojawiła się kwestia ukształtowania trójstronnej wspólnej organizacji wojskowej.

Na historycznym szczycie Północ-Południe w 2007 roku, północ i południe wspólne zrozumiały konieczność zakończenia obecnego mechanizmu zawieszenia broni i zbudowania trwałego mechanizmu pokojowego oraz przyjęły deklarację 4 października wzywającą głowy trzech lub czterech partii z nim związanych do współpracy w wysiłkach na rzecz promowania kwestii zakończenia wojny na Półwyspie Koreańskim.

KRLD prowadzi bezwzględną walkę na rzecz złagodzenia zagrożenia nuklearnego ze strony USA w odniesieniu do faktu, że wroga amerykańska polityka wobec KRLD prowadzi do lekkomyślnej groźby ataku nuklearnego na KRLD, a jej suwerenność i losy narodu są narażone na poważne niebezpieczeństwo.

Siła wojskowa KRLD zbudowana pod sztandarem Songun w czasie konfrontacji KRLD-USA w ciągu ostatnich siedmiu dekad osiągnęła tak wysoką fazę, że jest w stanie poradzić sobie z jakąkolwiek formą wojny wszczętą przez USA.

Rząd KRLD pozostaje niezłomny w swojej postawie w celu ochrony suwerenności kraju i socjalizmu oraz osiągnięcia pokoju i bezpieczeństwa na półwyspie poprzez wzmacnianie swojego odstraszania nuklearnego zarówno w ilości jak i jakości tak długo, jak amerykańska obecność w południowej Korei i jej wroga polityka wobec KRLD będą się utrzymywać.

Biuletyn Ambasady KRL-D

7 września 2015 r.