Z przemówienia Coj Jen Gena, Wiceprzewodniczącego KC Koreańskiej Partii Pracy, wygłoszonego w Phenianie w dn. 24.VII.1963

Międzynarodowym obowiązkiem wszystkich komunistów i postępowych ludzi… jest zdecydowane odrzucenie kampanii antychińskiej i prowadzenia bezkompromisowej walki przeciwko wszelkim knowaniom i intrygom mającym na celu odizolowanie Chin. Wszelkie machinacje mające przeszkodzić wzrostowi potęgi Chin i osłabić wzrastający wpływ międzynarodowy tego kraju spotka nieuniknione fiasko… KP Chin jest marksistowsko-leninowską partią, zahartowaną w długiej i upartej walce rewolucyjnej… cieszącą się bezwarunkowym poparciem i zaufaniem całego narodu chińskiego.

Wzrost potęgi Chin oraz zdecydowane stanowisko rewolucyjne zajmowane przez ChRL na arenie międzynarodowej spowodowało desperacki opór ze strony imperialistów i reakcjonistów wszelkich maści. Współcześni rewizjoniści idą ręka w rękę z imperialistami w kampanii antychińskiej, wypaczają politykę zagraniczną Chin oraz oczerniają i rzucają przeciw nim oszczerstwa. Nie może dziś istnieć żadna walka o pokój i żadna walka o wyzwolenie bez walki przeciwko imperializmowi, a w szczególności imperializmowi Stanów Zjednoczonych. Nie służy obronie pokoju, lecz przeciwnie – stwarza korzystną sytuację dla imperialistycznej polityki agresji i wojny i stwarza niebezpieczeństwo dla pokoju – szerzenie wśród mas złudzeń na temat imperializmu, odciągania ich od walki antyimperialistycznej i stwarzanie przeszkód dla walk wyzwoleńczych uciskanych ludów i narodów pod pretekstem osłabienia napięcia…