Pjongjang, 5 września (KCNA) — Wraz ze zbliżającą się 65 rocznicą urodzin Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Koreańczycy bardzo tęsknią za Prezydentem Kim Il Sungiem, który ciężko pracował na rzecz budowy jednolitego niezależnego i suwerennego państwa w Korei, w obliczu utrzymujących się ruchów separatystycznych sił zewnętrznych.

Budowa niezależnego i suwerennego państwa w Korei, która została wyzwolona od kolonialnych rządów Japonii w sierpniu roku Juche 34 (1945), od samego początku napotykała na przeszkody, z powodu działań Stanów Zjednoczonych, które okupowały południową cześć Korei.

W przeciwieństwie do pragnienia niepodległości Koreańczyków, siły amerykańskie zaczęły egzekwować rządy administracji wojskowej w Korei Południowej, siłą niszcząc komitety ludowe.

Ze względu na amerykańskie próby zajęcia na stałe Korei Południowej i zdominowania całej Korei, Kim Il Sung zwołał konferencję założycieli Centralnego Komitetu Organizacyjnego Komunistycznej Partii Korei Północnej w październiku 1945 roku, podczas której przedstawiono linię założenia demokratycznej republiki ludowej, reprezentującej pełną niezależności i suwerenność narodu.

Zgodnie z tą linią, poczynił wielkie wysiłki na rzecz przekształcenia północnej połowy Korei w potężną bazę dla realizacji narodowej suwerenności.

Najpierw, w lutym 1946 roku, zorganizował Tymczasowy Komitet Ludowy Korei Północnej i wyegzekwował serię reform demokratycznych, opierając się na nim.

W lutym 1947 roku rozwinął Tymczasowy Komitet Ludowy w Komitet Ludowy Korei Północnej.

Następnie zaproponował zwołanie Wspólnej Konferencji Przedstawicieli Partii Politycznych i Organizacji Społecznych Korei Północnej i Południowej, która nawoływałaby do budowania prawdziwego jednolitego demokratycznego rządu, przez Koreańczyków dla nich samych.

Zdenerwowane tym, Stany Zjednoczone wezwały południowokoreańskie marionetki do zrealizowania “odrębnych wyborów 10 maja”, co doprowadziło do powstania proamerykańskiego rządu w Korei Południowej.

W tych okolicznościach, Kim Il Sung rozpoczął pracę na rzecz utworzenia Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, jedynego prawowitego rządu dla Koreańczyków.

Zwołał Konferencję Przywódców Partii Politycznych i Organizacji Społecznych Korei Północnej i Południowej w dniu 29 czerwca 1948 roku i piątą sesję Zgromadzenia Ludowego Korei Północnej w dniu 9 lipca 1948 roku. W sprawozdaniach wygłoszonych podczas konferencji i sesji, wysunął linię bezzwłocznego utworzenia legislatury poprzez ogólnokoreańskie wybory generalne dla uchwalenia konstytucji KRLD, w celu utworzenia ogólnokoreańskiego rządu.

Następnie miały miejsce wybory powszechne dla założenia Najwyższego Zgromadzenia Ludowego, a pierwsza sesja NZL odbyła się w Pjongjangu we wrześniu 1948 roku.

W odzwierciedleniu jednomyślnego pragnienia całego narodu koreańskiego, sesja wybrała Kim Il Sunga na premiera KRLD i głowę państwa, a on oświadczył narodziny KRLD, jako jednolitego niezależnego i suwerennego państwa dla Koreańczyków.