Na zdjęciu Prezydent Kim Il Sung udziela wskazówek kadetom Centralnej Szkoły Oficerów Bezpieczeństwa podczas ćwiczeń strzelniczych (październik 1947). Źródło: naenara.com.kp

Koreańska Armia Ludowa, regularne siły zbrojne KRLD, została powołana 8 lutego 1948.

Powstanie Koreańskiej Armii Ludowej zapewniło krajowi militarny gwarant podążania drogą niezależnego rozwoju.

Koreańska Ludowa Armia Rewolucyjna, poprzedniczka KAL, założona została 25 kwietnia 1932 roku przez Kim Il Sunga, Wiecznego Prezydenta KRLD, w czasie, gdy Korea pozostawała pod japońską okupacją wojskową (1905-1945). Pod Jego dowództwem, KLAR, chociaż pozbawiona wsparcia państwa lub regularnej armii, prowadziła krwawą partyzancką wojnę przeciwko milionowej armii Kwantuńskiej, siłom Japonii, która mieniła się liderem Azji. 15 sierpnia 1945 roku jej walka zwieńczona została wyzwoleniem kraju.

Po wyzwoleniu, Kim Il Sung rozwijał regularne siły zbrojne w oparciu o własne wysiłki kraju, korzystając z bogatych doświadczeń w budowaniu armii zdobytych w ogniu antyjapońskiej walki.

Stworzenie regularnej armii narodowej było w tamtym czasie niezbędne dla ustanowienia w pełni niezależnego i suwerennego państwa po wyzwoleniu. Kwestia ta jawiła się jako niecierpiące zwłoki zadanie również ze względu na fakt, że Stany Zjednoczone utrzymywały swoje agresywne wojska w południowej części kraju, mając przy tym ambicję zajęcia całego terytorium Korei.

Ponieważ brakowało ludzi, którzy mogliby objąć stanowiska dowódcze w regularnej armii, Kim Il Sung zaangażował w jej budowanie większość antyjapońskich weteranów i dopilnował, aby nie tylko stali się oni jej trzonem, ale również by odegrali kluczową rolę w szkoleniu kadr wojskowych.

W celu szkolenia wojskowych i politycznych kadr koniecznych dla ustanowienia regularnych sił zbrojnych, zapewnił On budowę i rozwój regularnych placówek edukacji militarnej.

W rezultacie powstał Instytut Pjongjański – pierwsza regularna placówka edukacji militarnej i pierwsza baza szkoleniowa dla oficerów politycznych i wojskowych mających tworzyć nowoczesną regularną armię. Później jego funkcja szkolenia kadr wojskowych została przekazana Centralnej Szkole Oficerów Bezpieczeństwa.

Prezydent Kim Il Sung wielokrotnie odwiedzał szkołę, podczas wizyt udzielając wskazówek w zakresie prowadzenia edukacji militarnej, prowadzenia jej w sposób nie inny a Koreański.

W tamtym czasie w placówce tej występowały różne opinie co do treści jakie powinny znajdować się w programie. Jedni mówili, że dobre są one w takim, inni, że w innym kraju.

Określenie tych treści programowych było kluczowe dla szkolenia kadr regularnych sił zbrojnych, które miały zostać w przyszłości sformowane. Jednak niektórzy ludzie próbowali machinalnie przyjmować je od innych.

Kim Il Sung powiedział im: Nigdy nie powinniśmy machinalnie kopiować innych, należy uczyć kadetów w zgodzie z rzeczywistymi warunkami naszego kraju, w oparciu o nasze własne opinie. Powołamy regularną armię nowego typu, więc edukacja musi być prowadzona naszymi własnymi metodami.

Innym razem, po wypytaniu o stan edukacji w szkole, powiedział nauczycielom wywodzącym się z KLAR, że powinni przekazywać własne dla narodu techniki militarne i odegrać rolę trzonu edukacji prowadzonej w tej placówce, a również, że kadeci będą w stanie po ukończeniu nauki szkolić armię na własny dla narodu sposób, tylko wtedy, gdy otrzymają odpowiednią edukację.

Później, na początku lat 50tych, Koreańska Armia Ludowa obroniła suwerenność i godność kraju, odpierając agresję zjednoczonych sił imperialistycznych. Od tamtego czasu, demonstruje ona całemu światu swoją siłę, na każdym kroku niwecząc militarne prowokacje oraz groźby wrogich sił i broniąc pokoju na Półwyspie Koreańskim.

Zasługi Kim Il Sunga będą lśniły wiecznie, a wśród nich powołanie regularnych sił zbrojnych KRLD.