Kim Chaek (1903-1951) był wzorowym koreańskim rewolucjonistą, zawsze wiernym przywództwu Prezydenta Kim Il Sunga. Z żarliwym patriotyzmem i głęboką świadomością klasową już w czasach szkolnych wszedł na ścieżkę działań rewolucyjnych.

Przez lata żył w agonii poszukując wybitnego przywódcy, który w odpowiedni sposób pokierowałby koreańską rewolucją. Po spotkaniu Kim Il Sunga, Kim Chaek skoncentrował swoje działania na zapewnianiu ścisłej jedności rewolucjonistów koreańskich z Kim Il Sungiem jako ich przywódcą.

Po utworzeniu przez Kim Il Sunga Związku Odrodzenia Ojczyzny w maju roku Juche 25 (1936), energicznie pracował na rzecz zmobilizowania szerokich mas ludzkich pod szyldem Związku.

Jako zdolny przywódca Koreańskiej Rewolucyjnej Armii Ludowej, dowodził w wielu bitwach w okresie anty-japońskiej walki zbrojnej, zadając bolesne ciosy japońskim agresorom. Zawsze uważał lojalność wobec przywódcy jako najważniejszą rzecz w życiu.

Wkrótce po wyzwoleniu Korei, skupił całą swoją uwagę na ochronie osobistej Prezydenta Kim Il Sunga. Chociaż działały wtedy szkodliwe ruchy frakcyjnych elementów, aktywnie wspierał Kim Il Sunga w jego pracy nad założeniem partii i zademonstrował swoją niezłomną wolę, oraz dokładnie wykonywał swoje obowiązki na stanowisku pierwszego prezesa Pjongjańskiego Instytutu, które powierzył mu Prezydent.

Kim Chaek był bardzo utalentowany, jako wicepremier kraju chlubnie wykonywał zadania powierzane mu przez Kim Il Sunga.
We wczesnym okresie Wojny Wyzwolenia Ojczyzny (1950-1953), działał jako dowódca frontu Koreańskiej Armii Ludowej. W czasie tymczasowego taktycznego odwrotu części wojsk KAL, zorganizował obronę dla Pjongjangu zgodnie z planem operacyjnym Wielkiego Wodza Kim Il Sunga, oraz z sukcesem dowodził obroną.
W Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej są miasta, kompleks żelaza i stali, oraz uniwersytet nazwane na jego cześć. Wyprodukowano też filmy dotyczące jego życia jak “Droga Do Przodu” i “Powrotna Ścieżka”.