27 lipca 1953 roku, po 3 latach ciężkiej walki, naród koreański zwyciężył w wojnie o wyzwolenie ojczyzny, odpierając zbrojną inwazję potężnych zjednoczonych sił imperialistycznych.

Wielki Przywódca Kim Il Sung poprowadził Koreańczyków do wspaniałego zwycięstwa w wojnie.

Wyzwolił on Koreę mając niewiele ponad 30 lat w krwawej anty-japońskiej wojnie, zaś mając niewiele ponad 40 lat przewodził zwycięstwu w Wyzwoleńczej Wojnie Ojczyźnianej. Był wybitnym dowódcą, który pokonał dwie imperialistyczne potęgi w jednym pokoleniu.

 

Wojna wybuchła zaledwie 5 lat po wyzwoleniu kraju i niewiele ponad 2 lata po utworzeniu regularnych sił zbrojnych. Zostało zmobilizowane więcej niż 2 miliony żołnierzy i ponad 73 miliony ton materiałów wojennych, aby zająć tak młody kraj.

Nie bez powodu świat z wielkim niepokojem przyglądał się losom wojny.

Jednak, dzięki swojemu wybitnemu i wytrawnemu przywództwu, Kim Il Sung powiódł koreańską armię i lud do zwycięstwa.

Zwycięstwo w Wyzwoleńczej Wojnie Ojczyźnianej było zwycięstwem wybitnej mądrości w zakresie militarnym, strategii i taktyk Prezydenta Kim Il Sunga.

Prezydent Kim Il Sung opracował strategię i taktyki z punktu widzenia Juche, w oparciu o naukową analizę geograficznej charakterystyki kraju, polityczno-ideologicznego i militarnego przygotowania armii i narodu, obiektywnych wymogów prowadzenia wojny oraz balansu sił.

Jego różne i stale zmieniające się taktyki stawiały wroga w niekorzystnej sytuacji.

Poprowadził on wojnę do zwycięstwa ze swoją stanowczą wiarą i optymizmem, wielką odwagą oraz serdeczną miłością i absolutnym zaufaniem do armii i ludu.

Będąc pewny zwycięstwa, stworzył plan powojennej odbudowy i wezwał z powrotem studentów z frontu, aby mogli się uczyć.

Gdy zrobiło się zimno, podjął niezbędne środki, aby zapewnić żołnierzom gorący ryż i zupę oraz zbudować dla nich frontowy dom wypoczynkowy.

W czasie okrutnej wojny doprowadził do wprowadzenia powszechnego systemu bezpłatnej opieki zdrowotnej oraz otwarcia sierocińców i szkół dla osieroconych dzieci. Taka polityka jest symbolem jego miłości do ludzi.

Wspaniałe zwycięstwo w Wyzwoleńczej Wojnie Ojczyźnianej było zwycięstwem wybitnego dowódcy o żelaznej woli Kim Il Sunga; było zwycięstwem ściśle zjednoczonego wokół niego narodu koreańskiego i zwycięstwem bohaterskiej Korei.

Od tego dnia minęło już 69 lat, lecz 27 lipca zawsze lśnił będzie w historii kraju jako wieczny Dzień Zwycięstwa, wraz z zasługami Prezydenta Kim Il Sunga dokonanymi na rzecz wygrania wojny.