Kim Yang Gon, sekretarz Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei, wydał w poniedziałek następujące oświadczenie:

Półwysep Koreański znalazł się w stanie wojny z powodu poważnych anty-koreańskich działań władz Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej, oraz ich ruchów na rzecz wojny nuklearnej.

Nie zadowalając się eskalacją napięcia militarnego południowokoreańscy konserwatyści, wraz z USA, prezentują całą gamę intryg, aby tylko znaleźć pretekst do rozpętania wojny przeciwko KRLD, degradując nawet Strefę Przemysłową Kaesong w teatr konfrontacji.

Na przekór powtarzającym się ostrzeżeniom KRLD, południowokoreańscy maniacy konfrontacji rozpętali ciąg inwektyw, które ranią godność KRLD, mówiąc o “źródle pieniędzy”, “zatrzymaniach” i “zakładnikach”. Minister Obrony Korei Południowej Kim Kwan Jin ujawnił swój złowrogi zamiar wprowadzenia specjalnej jednostki wojsk amerykańskich do strefy, wzywając do operacji “ratowania zakładników”. To dowodzi, że południowokoreańscy podżegacze wojenni starają się zmienić strefę w wylęgarnię wojny przeciwko KRLD.

Strefa została wybudowana jako symbol pojednania, współpracy i zjednoczenia, po tym jak KRLD nadała przywilej Jongowi Ju Yong, honorowemu przewodniczącemu Hyundai Group, doceniając jego patriotyczną wolę zjednoczenia.

Zaoferowanie przez KRLD południowokoreańskim firmom rozległych terenów w pobliżu wojskowej linii demarkacyjnej, gdzie siły zbrojne Północy i Południa znajdują się w ostrej konfrontacji, było odważną decyzją opartą na żarliwej miłości do narodu i patriotyzmu, oraz manifestacją silnej woli dla niezależnego zjednoczenia, pokoju u dobrobytu opartego na duchu “Od Narodu dla Narodu”, co zostało wyjaśnione we spólnej Północ-Południe deklaracji 15 czerwca.

Kiedy zdrajca Lee Myung Bak dokonał poważnego uszczerbku we wszystkich dziedzinach między-koreańskich stosunków, po dojściu do władzy, mając piekielne skłonności do konfrontacji, strefa została mimo wszystko nienaruszona, dzięki pragnieniu i woli zjednoczenia wszystkich Koreańczyków na Północy i Południu i utrzymaniu działalności dla wspólnego dobrobytu.

Jednak teraz strefa znalazła się w szponach poważnego kryzysu.

Strefa, produkt wspólnej deklaracji 15 czerwca, została zredukowana do teatru konfrontacji rodaków i militarnej prowokacji, co jest zupełnie przeciwne jej pierwotnej naturze i misji, ze względu na tak ohydnych maniaków konfrontacji jak Kim Kwan Jin. Sytuacja ta nie może być dłużej tolerowana.

Konserwatywne siły Korei Południowej twierdzą, że KRLD nigdy nie zrezygnuje ze strefy, gdyż czerpie z niej korzyści, jednak ona czerpie z niej niewielkie korzyści podczas gdy strona południowa czerpie ich znacznie więcej. Przede wszystkim KRLD zapewniła stronie południowej powierzchnię o strategicznym znaczeniu wojskowym. Oznaczało to duże ustępstwo.

To tragedia, że strefa przemysłowa, która powinna służyć celom narodowego pojednania, jedności, pokoju i zjednoczenia, została zredukowana do teatru konfrontacji rodaków i wojny z Północą. Istnienie takiej strefy jest lepsze niż nic.

KRLD została teraz zmuszona do podjęcia ważnej decyzji w związku z kwestią strefy przemysłowej, gdyż władze Korei Południowej nadużywają hojności i patriotyzmu KRLD, do swoich złowrogich celów.

Po autoryzacji, oświadczam następujące ważne kroki, w odniesieniu do kryzysu w Strefie Przemysłowej Kaesong:

KRLD wycofa wszystkich swoich pracowników ze strefy.

Działalność w strefie zostaje tymczasowo zawieszona do czasu zbadania kwestii, czy pozwolimy na jej dalsze istnienie, czy zamknięcie, jako że wojsko i władze południowokoreańskich podżegaczy wojennych starają się przekształcić ją w siedlisko konfrontacji między rodakami i wojny przeciwko KRLD, raniąc jej godność.

Generalne Biuro Centralnego Kierownictwa Rozwoju Specjalnej Strefy będzie odpowiedzialne za realizację kwestii roboczych związanych z ważnymi krokami, w tym wycofania pracowników, oraz tymczasowego zawieszenia działalności strefy.

To jak sytuacja będzie się rozwijać w najbliższych dniach, będzie całkowicie zależne od postawy władz Korei Południowej.