W mieście Rason odbędzie się 4. Międzynarodowa Wystawa Handlowa, która będzie trwała od 18 do 21 sierpnia.

Będzie można zapoznać się tam z wyrobami elektronicznymi, samochodami, dobrami przemysłu lekkiego, lekami, działami sztuki użytkowej, itp. od przedsiębiorstw z KRLD i innych krajów i regionów.

Wystawa daje szanse Strefie Gospodarczej i Handlowej Rason oraz różnym innym krajom szanse na wprowadzenie firm, przeprowadzenie konsultacji, briefingu na temat inwestycji, wspieranie szeroko zakrojonej i wielopłaszczyznowej wymiany towarowej i technicznej, zbadanie rynków i wspieranie możliwości inwestycyjnych.

Przyczyni się to do zwiększenia współpracy i wymiany między krajami i regionami w dziedzinie handlu, gospodarki, nauki i technologii.