Pjongjang, 2 września (KCNA)Prezydium Najwyższego Zgromadzenia Ludowego Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej uchwaliło niedawno ustawę o energii odnawialnej.

Ustawa składa się z 6 rozdziałów i 46 artykułów.

Obejmuje ona podstawowe zasady, które mają być przestrzegane w zakresie rozwoju i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii oraz wymogi prawne w tym zakresie.

Celem ustawy jest stały rozwój gospodarki narodowej i ochrony środowiska, poprzez wspieranie rozwoju i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.

Dotyczy ona kwestii związanych z modernizacją materialnych i technicznych fundamentów w dziedzinie energii oraz prowadzenia wymiany i współpracy z innymi krajami w tej dziedzinie.

Ponadto podkreśla potrzebę zwiększenia inwestycji państwa w tej dziedzinie.

Ustawa zakłada, że państwo opracuje plany badania zasobów energii odnawialnej, zgodnie z krajowym zapotrzebowaniem na energię, stanem środowiska i rozwojem technologii energetycznych.