Pjongjang, 23 czerwca (KCNA) — 19 czerwca, szef delegacji KRLD wygłosił przemówienie podczas 38 Konferencji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

Mówiąc o tym, że FAO skutecznie wypełniało swój obowiązek i swoją rolę przez dwa lata, powiedział, że niedostatek żywności i bieda nadal występują na całym świecie, pomimo międzynarodowych wysiłków.

Podkreślił potrzebę skupienia uwagi na następujących problemach, aby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe, poprzez zwiększenie światowej produkcji rolnej dla spełnienia Milenijnych Celów Rozwoju ONZ:

Ważne dla każdego kraju jest ukształtowanie prawidłowej polityki rolnej, stosownej do jego specyficznych warunków, oraz zwiększenie produkcji rolnej poprzez własne wysiłki.

Międzynarodowe okoliczności polityczne oraz warunki społeczne i ekonomiczne powinny być zapewnione dla krajów rozwijających się, w celu zwiększenia produkcji ziarna i zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego.

FAO powinno zdecydowanie zwiększyć swą rolę w walce z głodem i o osiągnięcie bezpieczeństwa żywnościowego.

Obecnie, KRLD prowadzi dynamiczne działania na rzecz budowy potęgi gospodarczej, pod mądrym kierownictwem Drogiego Szanowanego Marszałka Kim Jong Una.

Rząd KRLD stale dokłada wszelkich starań, wobec prac na rzecz poprawy standardu życia narodu, poprzez przyspieszanie budownictwa gospodarczego.

KRLD ustanowiła rolnictwo, jako jeden z głównych celów budownictwa gospodarczego. Przede wszystkim skupia swoje wysiłki właśnie na tym, oraz podejmuje środki w celu zwiększenia produkcji zboża, poprzez umieszczenie produkcji rolnej na wyższej naukowej i intensywnej podstawie.

KRLD wzmacnia również materialną i techniczną pomoc dla obszarów wiejskich, w celu rozwiązania problemów żywnościowych, poprzez własne wysiłki.

Zmienia płaskowyż Sepho w ogromną bazę hodowli zwierząt, podczas aktywacji pracy w celu zwiększenia areału ziemi pod uprawę, poprzez wydzieranie ziemi morzu i przegrupowywanie gruntów.

Wysiłki KRLD na rzecz budownictwa gospodarczego będą wkładem na rzecz pracy dla rozwoju gospodarczego świata i bezpieczeństwa żywnościowego, oraz znaczącym wkładem w wysiłki wspólnoty międzynarodowej na rzecz realizacji Milenijnych Celów Rozwoju ONZ, a także programów działań światowego szczytu na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego.