Pjongjang, 1 listopada (KCNA)Prezydent Mongolii Tsakhiagiin Elbegdorj wizytował KRLD od 28 do 31 października roku Juche 102 (2013), na zaproszenie Kim Yong Nama, przewodniczącego Prezydium Najwyższego Zgromadzenia Ludowego (NZL) KRLD.

Podczas wizyty, odbyły się rozmowy między Kim Yong Namem i mongolski prezydentem, oraz osobne spotkania i rozmowy premiera Gabinetu KRLD i przewodniczącego NZL z prezydentem Mongolii. Zawarli oni szereg umów.

Obie strony podkreśliły, że wizyta mongolskiego prezydenta w KRLD jest ważną okazją dla otwarcia nowego rozdziału w rozwoju tradycyjnych stosunków przyjaźni i współpracy, zapewnionych przez poprzednich przywódców, jako że w tym roku ma miejsce 65. rocznica otwarcia stosunków dyplomatycznych między oboma krajami oraz 25. rocznica wizyty Prezydenta Kim Il Sunga w Mongolii.

Strona KRLD pogratulowała mongolskiemu rządowi i ludowi osiągnięcia społeczno-politycznej stabilności Mongolii, utrzymania wysokiego tempa wzrostu gospodarczego, opierającego się na jej bogatych zasobach naturalnych, oraz podniesienia jej pozycji na arenie międzynarodowej poprzez prowadzenie niezależnej i wieloaspektowej polityki zagranicznej, pod odpowiednim kierownictwem mongolskiego prezydenta. Życzyła również mongolskiemu ludowi jeszcze większych sukcesów w jego wysiłkach na rzecz budowy bogatego i potężnego państwa.

Strona mongolska pogratulowała Koreańczykom wspaniałych obchodów 65. rocznicy proklamowania KRLD i diamentowego jubileuszu zwycięstwa w Wyzwoleńczej Wojnie Ojczyźnianej, skutecznie przezwyciężając trudności pod mądrym kierownictwem Marszałka Kim Jong Una. Wyraziła również poparcie i solidarność wobec koreańskiego ludu w jego walce na rzecz osiągnięcia dobrobytu oraz niezależnego i pokojowego zjednoczenia kraju.

Obie strony podkreśliły potrzebę niezależnego i stałego zwiększania tradycyjnych przyjacielskich stosunków i współpracy we wszystkich dziedzinach, w tym polityki, gospodarki, kultury, sportu i turystyki, na zasadzie wzajemnego szacunku, równości i nieingerencji w sprawy wewnętrzne oraz we wspólnym interesie.

Obie strony zauważyły, że umowy dotyczące współpracy w dziedzinie przemysłu, rolnictwa, kultury, sportu i turystyki, podpisane między rządami obu krajów w tym czasie, mają ważkie znaczenie w umieszczaniu dwustronnej współpracy na nowym etapie.

Obie strony odbyły dogłębną dyskusję na temat sposobów obszernego rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych oraz ułatwienia wieloaspektowej wymiany i współpracy poprzez maksymalne wykorzystanie bliskich więzi historycznych między oboma krajami i bogatych możliwości współpracy, tym samym przynosząc istotne korzyści obu narodom.

Zdecydowały się współpracować ze sobą w oparciu o wymianę sukcesów i doświadczeń zdobytych w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego oraz szanować prawa do wyboru drugiej strony jeśli chodzi o systemy społeczne i rozwój oraz dokonać pozytywnych wysiłków w kierunku stworzenia korzystnego otoczenia prawnego dla finansów i inwestycji, zgodnie z krajowym prawem i przepisami oraz uznanymi przez prawo międzynarodowe zasadami i normami.

Zgodnie uznali, że w celu zwiększania tradycyjnych dwustronnych stosunków przyjaźni i współpracy, pragnieniem i wolą obu narodów jest przyczynienie się do pokoju i stabilności w Azji Północno-Wschodniej i reszcie świata.

Strona mongolska wyjaśniła “Dialog Ulaanbaatar” na temat bezpieczeństwa w Azji Północno-Wschodniej, zaproponowany przez mongolskiego prezydenta, a strona KRLD zapoznała się z nim i zadeklarowała, że będzie przestrzegać statusu Mongolii jako kraju bez broni nuklearnej.

Zdecydowano, że obie strony co roku będą prowadzić regularne negocjacje między ministrami Spraw Zagranicznych obu krajów i ściśle współpracować ze sobą na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ i podczas innych międzynarodowych konferencji.

Wizyta mongolskiego prezydenta w KRLD da silny bodziec dla zwiększania północnokoreańsko-mongolskiej przyjaźni, która cieszy się długą historią i tradycją, oraz dla dynamicznego prowadzenia wieloaspektowej wymiany i współpracy między oboma krajami.