Sekretarz Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei Kim Gon Yang odwiedził w poniedziałek Strefę Przemysłową Kaesong, aby osobiście ocenić rozmiar i powagę sytuacji.

Ostre kontrowersje pojawiły się wokół Strefy Przemysłowej Kaesong, za które odpowiedzialność ponoszą USA i konserwatywne południowokoreańskie władze, z powodu ich wrogich działań wobec KRLD i ruchów na rzecz wojny przeciwko niej.

Kimowi Gon Yangowi towarzyszyli zainteresowani urzędnicy z Sekretariatu Komitetu ds. Pokojowego Zjednoczenia Korei i Generalnego Biura Centralnego Kierownictwa Rozwoju Specjalnej Strefy.

Kim odwiedził Generalne Biuro Strefy Przemysłowej Kaesong, połączony ośrodek wsparcia Strefy Przemysłowej Kaesong, oraz inne jednostki i zakłady produkcyjne wewnątrz strefy. Zwrócił uwagę na los strefy, który jest teraz zagrożony, gdyż południowokoreańskie władze konserwatywne pogorszyły sytuację poprzez uwagi oczerniające godność KRLD w kwestii strefy.

Minister Obrony Korei Południowej Kim Kwan Jin otwarcie ujawnił swój scenariusz wysłania specjalnej jednostki wojsk amerykańskich do strefy, wzywając do operacji “ratowania zakładników”. Kim Gon Yang napiętnował to jako celową prowokację, mającą uczynić ze strefy punkt wyjściowy wojny. Wezwał do utrzymania nieugiętej i zmobilizowanej postawy najwyższej gotowości wobec USA i południowokoreańskich podżegaczy wojennych, którzy intensyfikują swoje działania na rzecz sprowokowania wojny z KRLD.

Z powodu lekkomyślnych działań południowokoreańskich podżegaczy wojennych, niemożliwa jest obsługa strefy tak jak zawsze, powiedział Kim Yang Gon.

Na miejscu zorganizował spotkanie konsultacyjne i zobowiązał odpowiednie obszary do szczegółowych zadań, wzywając je, aby były w pełni gotowe do poradzenia sobie z tym, co rozwinie się w strefie.