Pjongjang, 25 października (KCNA) — Rzecznik MSZ KRLD udzielił w piątek następującej odpowiedzi na pytanie zadane przez KCNA, w odniesieniu do raportu wykrywającego błędy w systemie finansowym KRLD, który został opublikowany podczas ostatniego spotkania plenarnego the Financial Action Task Force on Money Laundering, w Paryżu:

KRLD stanowczo odrzuca wyżej wspomniany raport jako złowrogą próbę wrogich sił na rzecz zaostrzenia sankcji finansowych przeciwko KRLD oraz bezmyślne naruszenie jej suwerenności i prawa do istnienia.

Treść raportu jest oparta na informacjach niezgodnych z faktami, a zatem nie zasługuje nawet na przelotną uwagę. Jednak KRLD nie może go przeoczyć, gdyż został wydany w czasie, gdy ta dokonuje szczerych wysiłków na rzecz rozwoju powiązań kooperacyjnych z wyżej wspomnianym organem.

KRLD nie zezwala na takie praktyki jak pranie brudnych pieniędzy i finansowanie terroryzmu, w świetle charakteru swojego systemu społecznego.

Jednak KRLD zrobiła wszystko co mogła, czego dowodem jest fakt, że prowadziła negocjacje z organem uwzględniając jego ciągłe wnioski o współpracę, ratyfikowała międzynarodową konwencję w sprawie ograniczania wsparcia finansowego terroryzmu i złożyła odpowiednie dane organowi.

Jednak w tym samym czasie organ nadal wymienia KRLD jako “cel przeciwdziałania”, milcząc o jej środkach. To dowodzi, że działanie to było spowodowane złowrogą próba niektórych sił politycznych na rzecz zniszczenia wizerunku KRLD za wszelką cenę, a organ jest tylko zabawką w ich rękach.

KRLD utrzymuje, że jeśli ciało ma wykonywać swoją misję i rolę jako rządowa międzynarodowa instytucja nadzoru finansowego, to powinna ściśle przestrzegać zasady bezstronności i obiektywizmu, a niezmiennym stanowiskiem KRLD jest rozwój współpracy z takim organem.