Pjongjang, 15 czerwca (KCNA) — Niedawno odbyła się powiększona sesja plenarnego posiedzenia Gabinetu KRLD.

Obecny był Premier Pak Pong Ju i członkowie Gabinetu.

Obecni byli również czołowi urzędnicy instytucji podległych Gabinetowi, dyrektorzy biur zarządów, przewodniczący prowincjonalnych, wiejskich i miejskich komitetów ludowych, prowincjonalnych rolnych komitetów ekonomicznych i prowincjonalnych regionalnych komitetów planowania, dyrektorzy prowincjonalnych biur zarządzania przemysłem żywnościowym i dóbr konsumpcyjnych oraz dyrektorzy dużych zakładów przemysłowych.

Najpierw sesja omówiła kwestię wykonania ważnych zadań określonych przez Drogiego Szanowanego Kim Jong Una w historycznym apelu “Wprowadźmy Świerzy Rozkwit na Wszystkich Frontach Budownictwa Socjalistycznego poprzez tworzenie ‘Prędkości na Przełęczy Masik'”. Następnie dokonano przeglądu wypełnienia planu gospodarczego w pierwszej połowie roku oraz omówiono środki dla skutecznego wykonania krajowego planu gospodarczego w trzecim kwartale roku.

Pak Pong Ju wykonał sprawozdanie z omówienia pierwszej kwestii, a wicepremier Ro Tu Chol z drugiej.

Następnie wygłoszono przemówienia.

Powiedziano, że żołnierze-budowniczowie na Przełęczy Masik posuwają naprzód kilka projektów w sposób trójwymiarowy oraz zdobywają poziomy i biją rekordy ustanowione w przeszłości, w dążeniach do stworzenia “Prędkości na Przełęczy Masik”.

Regenerując Płaskowyż Sepho dokonują błyszczących osiągnięć, w celu odzyskania ponad 50 000 hektarów użytków zielonych i ukończenia centrum zarządzania hodowlą zwierząt w tym roku, zauważyli. Świerze sukcesy i innowacje zostały dokonane przy realizacji dużych projektów, w tym w budowie Elektrowni Chongchongang w Tiers i apartamentowców dla naukowców.

Powiedzieli, że realizowane jest bezprecedensowe pobudzanie produkcji w poszczególnych sektorach gospodarki narodowej, wśród wysiłków na rzecz realizacji zadań wysuniętych przez Marszałka Kim Jong Una w jego Noworocznym Orędziu i w apelu.

Żołnierze i lud KRLD mają do czynienia z ciężkimi ale odpowiedzialnymi zadaniami, aby wprowadzić nową świetność na wszystkich frontach budownictwa socjalistycznego poprzez ciężką pracę, w celu stworzenia “Prędkości Masik”, w obfitej odpowiedzi na historyczny apel Marszałka, wykonując zadania określone przez niego w Noworocznym Orędziu, powiedzieli uczestnicy posiedzenia, określając zadania i sposoby w celu ich wykonania.

Posiedzenie przyjęło odpowiednie postanowienie.