73 posiedzenie plenarne Komitetu Centralnego Generalnej Federacji Związków Zawodowych Korei, oraz 50 posiedzenie plenarne Komitetu Centralnego Socjalistycznej Ligii Młodzieży Kim Il Sunga odbyły się w niedzielę w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej.

Obecni tam byli członkowie i zastępcy członków komitetów centralnych organizacji ludzi pracy.

Omówili oni zadania jakie należy wykonać dla realizacji linii jednoczesnego rozwoju budownictwa ekonomicznego i rozbudowy nuklearnych sił zbrojnych, określoną podczas marcowego plenarnego posiedzenia Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei.

W swych przemówieniach, uczestnicy powiedzieli, że linia jest sukcesją pierwotnej linii jednoczesnego rozwoju budownictwa ekonomicznego i rozbudowy sił obronnych, przedstawionej i dokładnie realizowanej przez Generalissimusów Kim Il Sunga i Kim Jong Ila, oraz jest rozwinięciem tej linii na wyższy etap.

Konsekwentny rozwój strategicznej linii przez wojsko i lud jest warunkiem nieśmiertelnego programu dla osiągnięcia ostatecznego zwycięstwa w konfrontacji z USA i budownictwa kwitnącego narodu socjalistycznego, zauważyli i dodali:

Organy powinny w drobiazgowy sposób wykonać organizacyjną i polityczną pracę tak, aby pobudzić wszystkich swoich członków do działania na rzecz wykonania linii jednoczesnego rozwoju budownictwa ekonomicznego i rozbudowy nuklearnych sił zbrojnych.

Przyczynią się oni do zademonstrowania godności i ducha Korei Kim Il Sunga i Kim Jong Ila, z oddaniem realizując strategiczną linię partyjną, zjednoczeni wokół Drogiego Szanowanego Kim Jong Una.