Kaesong, 25 lipca (KCNA) — Szósta tura rozmów między władzami północy i południa Korei, w celu normalizacji pracy w Strefie Przemysłowej Kaesong, miała miejsce w strefie, w czwartek.

Podczas rozmów, strona północna wspomniała o konieczności zniwelowania pewnych różnic, które nadal pozostają, oraz osiągnięcia pełnego porozumienia, jako że obie strony zbliżyły się znacznie w wielu kwestiach po wymianie projektów porozumień i podzieleniu się pełnymi dyskusjami z ostatnich pięciu tur rozmów.

Strona północna zaproponowała realistyczny i rozsądny projekt rewizji porozumienia, w pełni odzwierciedlając propozycje strony południowej, w tym kwestię powstrzymywania się od wszelkich aktów utrudniania działalności w strefie, tak, że może ona działać na normalnych zasadach bez względu na panującą sytuację i niezależnie od okoliczności, kwestię ochrony bezpieczeństwa osób wkraczających do strefy i mienia zainwestowanego przez przedsiębiorców z Korei Południowej, kwestię uregulowania komunikacji, przejazdu i odprawy celnej, kwestię zapewnienia działalności gospodarczej w strefie na światowym poziomie i rozwoju tego obszaru w strefę ekonomiczną konkurencyjną na rynku międzynarodowym, ponownego otwarcia biura konsultacyjnego ekonomicznej współpracy PółnocPołudnie, kwestię uformowania i funkcjonowania wspólnego komitetu, kwestię posuwania naprzód pakietu rozwoju wszystkich środków podjętych w celu ponownego uruchomienia i normalizacji pracy w strefie. Obie strony przeprowadziły dyskusję nad tymi kwestiami.

Strona północna zaproponowała też odzwierciedlenie w porozumieniu woli obu państw dającej pewność, że Północ i Południe powstrzymają się od działań utrudniających normalne funkcjonowanie strefy, co oznacza, ze obie strony wyciągną lekcję z incydentu i zapobiegną jego nawrotowi, jako że nie zakończy się on, jeżeli przyczyna zawieszenia pracy w strefie nie zostanie zbadana,a odpowiednie obowiązki mające na celu uniknięcie nawrotu incydentu nie zostaną podjęte. Strona północna ma wiele powodów, aby wymagać od strony południowej przyjęcia tej kwestii.

Co do kwestii uregulowania komunikacji, przejazdu i odprawy celnej, strona północna zaproponowała, aby Północ i Południe podjęły wspólne wysiłki na rzecz omówienia kwestii zapewnienia sprawnej komunikacji poprzez komunikację internetową i telefonię komórkową, usprawniając procedury rozliczeniowe i skracając czas odprawy celnej. Północ zaproponowała, odnosząc się do odpowiednich środków wojskowych organów militarnych obu stron, dyskusję i rozwiązanie kwestii na poziomie wojskowych rozmów roboczych między Północą i Południem.

Strona północna zaproponowała też rozsądny sposób ponownego otwarcia biura konsultacyjnego współpracy gospodarczej PółnocPołudnie i zapewnienia mechanizmu instytucjonalnego, formułując i prowadząc wspólny komitet i tworząc w jego ramach niezbędne komitety zespołowe.

Biorąc pod uwagę szczere prośby przedsiębiorców strony południowej aby wznowić działalność strefy tak, aby mogli ograniczyć szkody gospodarcze, strona północna zaproponowała utworzenie pakietu promującego wszystkie środki dla ponownego działania i normalizacji strefy. Zasugerowała, aby szefowie delegacji, osoby bezpośrednio odpowiedzialne za dyskusję, podpisały porozumienie, po uzyskanie zezwolenia od władz.

Jednak strona południowa przyszła na rozmowy bez żadnych istotnych przygotowań i tylko unikała szczerych wysiłków forsowanych przez stronę północną dla udanych rozmów. Strona południowa uparcie twierdzi, że to strona północna jest winna zawieszenia działalności w strefie, oraz wypowiada nieokrzesane twierdzenia, że to strona północna powinna zrekompensować szkody.

Strona południowa powiedziała również, że jest to jej stałe stanowisko w tej sprawie i stwierdziła, że jeśli strona północna go nie zaakceptuje, to nigdy nie dojdzie do normalizacji pracy w strefie.

Strona południowa jawnie ucieka się do taktyki opóźniania, nieszczerze podchodząc do rozmów jeszcze przed godziną szesnastą.

Strona północna dołożyła wszelkich możliwych starań, aby uniknąć zaniechania wszelkich wysiłków, ale strona południowa podtrzymywała swoją arogancją postawę, spychając rozmowy do punktu impasu.

Strona północna zorganizowała konferencję prasową na miejscu i od razu stanowczo potępiła stronę południową za storpedowanie rozmów.

Strona południowa nie uniknie odpowiedzialności za wszelkie następstwa, które będą miały miejsce z powodu jej ruchów na rzecz utrzymania rozmów w impasie.