Kaesong, 2 września (KCNA) — Pierwsze posiedzenie północno-południowego wspólnego komitetu ds. Strefy Przemysłowej Kaesong miało miejsce w strefie, w poniedziałek.

Podczas posiedzenia potwierdzono, poprzez dyskusje, skład, funkcję i rolę, oraz tryby i metody działań wspólnego komitetu i komitetów panelowych na mocy porozumienia w sprawie utworzenia i funkcjonowania północno-południowego wspólnego komitetu ds. Strefy Przemysłowej Kaesong, oraz postanowiono zorganizować dyskusje techniczne poprzez działania komitetów panelowych.

Północ i Południe uzgodniły przeprowadzenie drugiego posiedzenia wspólnego komitetu w dniu 10 września, dla dalszej dyskusji na temat określenia funkcjonowania komitetów panelowych oraz na temat kwestii funkcjonowania strefy itp.